Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Miljövänligt i trädgården

Du kan minska miljöpåverkan genom att välja miljövänliga alternativ för din trädgård.

Barn som vattnar rabatten med röd hink, trädgård, miljö, hållbar vardag

Det vi gör i våra trädgårdar kan påverka den närmaste omgivningen. Konstgödsel och bekämpningsmedel kan förorena mark och grundvatten.

Med hjälp av en kompost, skonsammare ogräsbekämpning och naturliga gödselmedel tillförs jorden näring och struktur och färre kemikalier.

Ogräs i rabatten – marktäckande växter

När det gäller ogräs i rabatten rekommenderas främst att luckra upp jorden runt omkring växterna för att sedan lägga på täckbark alternativt markduk och sedan toppbark. Ett annat alternativ är att plantera snabbväxande marktäckare som till exempel flocknäva, waldsteinia, backtimjan, taklök eller hasselört. Där de växer finns inget utrymme för ogräs.

Mossa i gräsmattan – gödsel och solljus

Mossa gillar näringsfattig jord, medan gräs gillar näringsrik jord. Mossa i gräsmattan kan man alltså bekämpa genom att tillföra näring, vatten och solljus. Hönsgödsel är ett bra alternativ, det innehåller en typ av näring som mossan inte kan ta åt sig. Kom ihåg att alltid gödsla efter att det regnat så att gräsmattan inte skadas i solen.

Räfsa gräsmattan ren från gamla nedfallna löv så att den får tillräckligt med solljus. När gräset börjar växa till sig bör det klippas kontinuerligt (cirka 1 gång/vecka) och vid varje tillfälle inte klippas kortare än fyra-fem centimeter. Gräset har nämligen två delar, hälften ovan och hälften under marken. Klipps gräset för kort blir rotsystemet svagt och gräset får svårare att växa sig starkt.

Ogräs i stenbelagda gångar – hett vatten

En metod som har visats sig effektiv på ogräs i stenbelagda gångar är hett vatten. Ogräsets celler stelnar nämligen om ogräset under en tid utsätts för temperaturer mellan 50–60 grader. Om cellerna utsätts för en snabb temperaturstigning till 100 grader sprängs växtcellerna på grund av den snabba tryckstegringen i cellen. Spruta med hetvatten när ogräset är i ett tidigt utvecklingsstadium och efter en torrperiod.

Växtskyddsmedel

En hel del kan göras för att förebygga skadedjursangrepp, men ibland kan växtskyddsmedel behövas. Kemikalieinspektionen har klassat alla växtskyddsmedel. De som är klassade i kategori 3 får användas av fritidsodlare. Inom denna kategori finns det medel som är KRAV-märkta.

Trots att kemikalieinspektionen har godkänt bekämpningsmedlen har medlen ofta negativ påverkan på växter, djur och människor. De kan vara allergiframkallande, cancerframkallande och ge skador på arvsmassan.

Bekämpningsmedel, kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Överblivna växtskyddsmedel klassas som farligt avfall.

Lämna och återvinn avfall

Skogssnigel

Den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, härjar i mångas trädgårdar och kan bekämpas på naturlig väg.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gödsel

Om du använder naturliga gödselmedel till exempel stallgödsel, hönsgödsel, urin, stenmjöl och aska så spar vi energi. Om vi använder för mycket kan även dessa bidra till övergödning.

Sörabs webbplats Länk till annan webbplats.

Bygga till eller bygga nytt

Om du ska bygga till eller bygga nytt i trädgården finns råd och tips från Kemikalieinspektionen.

Trä för utomhusbruk, Kemikalieinspektionens.webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan