Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Grönområden och parker

På Lidingö har du aldrig långt till parker och natur. I våra stadsdelar finns grönområden där du kan promenera, ha picknick eller bara koppla av.

Bild på Torsviksdammen

I stort sett ingen på Lidingö har längre än 300 meter till ett grönområde. Totalt finns det 85 parker på Lidingö. De har skiftande karaktär och kan vara allt från lekparker till mer vildvuxna områden.

Våra träd

Du som privatperson får plocka frukt, fallfrukt och bär från träd och buskar på stadens mark, men inte från träd och buskar som står på förskole- eller skolområden, den frukten är reserverad för skolverksamheten. Du får inte heller använda det du plockar för kommersiellt bruk.

Lidingö stad har riktlinjer för hur våra träd ska skötas och hur vi värderar dem. Vi är mycket restriktiva med att fälla friska träd , enda anledningen får inte vara att löv eller barr blåser in från kommunal mark på privat fastighetsmark eller att de ger oönskad skugga eller skymmer utsikt. Riktlinjer för träd och vegetation.PDF (pdf, 199.6 kB) (pdf)

Röjning på stadens mark

Om du har önskemål om nedtagning av träd eller röjning av vegetation på stadens mark, som inte är akut, kan du använda blanketten: Önskemål om röjning på stadens mark.

På hösten ska önskemålet skickas in senast den 15 september för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande vår. På våren ska önskemålet skickas in senast den 15 mars för att vi ska kunna utföra en eventuell åtgärd tidigast nästkommande höst.

Våra blomsterurnor

Staden har blomsterurnor med årstidsanpassade blomsterarrangemang som du kan njuta av på olika platser på ön, bland annat i Lidingö centrum och på stadsdelstorgen i Torsvik, Baggeby, Larsberg och på Källängstorget och Breviks torg.

Skötsel och underhåll

Lidingö stad anlitar entreprenörer som sköter och underhåller våra parker och skogar. Teknik- och fastighetsförvaltningen upphandlar, kontrollerar och följer upp entreprenaderna. Du kan hjälpa oss i vårt arbete genom att anmäla fel och brister eller meddela oss dina synpunkter.

Till toppen av sidan