Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Hälsoprojektet 2024

Hälsoprojektet är en komma-i gång-aktivitet som främst vänder sig till dig som känner att du behöver stöd för att börja träna regelbundet.

Äldre par som joggar.

Projektet är sedan 2013 ett samarbete mellan Lidingö stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och träningsanläggningar på Lidingö. Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande hälsoarbete och Hälsoprojektet 2024 är det 12:e i ordningen.

Så här går det till

Under våren 2024 deltar du i gruppträning under ledning av studenter från GIH. Du tränar i grupper om 15 personer. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och anläggningarnas förutsättningar.

Du tränar två gånger i veckan på måndagar och onsdagar under perioden februari till maj på Baggeby gård. Träningen kan komma att kompletteras med utomhusträning och/eller digital träning samt träningsvideo.

I början och slutet av träningsperioden ingår hälsotester under ledning av lärare och läkare från GIH. Syftet med testerna är att kartlägga deltagarna nuvarande hälsostatus, både fysiska förmåga och upplevd hälsan. Hälsotesterna genomförs på Baggeby gård eller på GIH.

Covid-19

Lidingö stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2024 kan bli aktuella.

Vill du vara med?

Du som är minst 65 år fyllda och bosatt på Lidingö kan anmäla dig till Hälsoprojektet. Anmälan till nästa års projekt planeras att öppna i slutet på november.

Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in. Antalet platser är begränsade och går i första hand till de som inte har deltagit i Hälsopro­jektet tidigare. Genom ditt deltagande förbinder du dig att genomföra två till tre tillfällen med hälsotester och att träna hela perioden. Olycksfall eller sjukdom är naturligtvis undantaget.

Undrar du något?

Välkommen att kontakta:
Caroline Wängberg, samordnare Hälsoprojektet,
Telefon: 08-731 31 56
E-post: halsoprojektet@lidingo.se

Kontakt
Till toppen av sidan