Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hälsoprojektet 2021

Hälsoprojektet är en "komma-igång-aktivitet" som främst vänder sig till dig som är 65+ och känner att du behöver stöd för att börja träna regelbundet. I år tar vi hälsan hem till dig!

Äldre par som joggar.

Anpassad träning under pågående pandemi

Under våren deltar du i träning anpassad till de förändrade förutsättningar som pandemin skapar. Träningen kommer att genomföras i tre olika former där du som deltagare väljer vilken träningsform som passar dig bäst. Du väljer mellan utomhusträning, digital träning eller träning med hjälp av träningsvideo.

Träningen leds av studenter från GIH som kommer att ha rollen som personlig träningscoach. Kontakt med studenterna sker i framförallt via telefon eller e-post. För de som önskar, via digitala medier.

Så här går det till

I början och slutet av träningsperioden ingår hälsotester under ledning av lärare och läkare från i GIH. Syftet med testerna är att kartlägga deltagarna nuvarande hälsostatus, både fysiska förmåga och upplevd hälsan. Förhoppningen är att hälsotesterna kommer kunna genomföras i deltagarnas hemmamiljö under förutsättning att både deltagaren och GIH-eleven är friska. Varje testtillfälle tar cirka 90 minuter. Eleverna har utbildning i grundläggande hygienrutiner för hembesök och kommer vid testtillfället att bära skyddsutrustning.

Utomhusträningen och digitala träningen sker på måndagar och onsdagar på fasta tider. Träning med hjälp av träningsvideo genomförs två gånger i veckan på dagar och tider som du själv väljer. För samtliga grupper är träningsperioden inklusive tester mellan februari och april/maj. Varje vecka blir du kontaktat av den eleven som är din träningscoach under perioden där ni tillsammans går igenom hur veckan har varit.

Anmäl dig

Du som är minst 65 år fyllda och bosatt på Lidingö kan anmäla dig till Hälsoprojektet 2021. Du kan anmäla dig från den 5 december 2020 till den 12 januari 2021. Anmälan kan göras på två sätt; antingen här via webbformulär eller skriftligt via post. Utskriven anmälningsblan­kett finns att hämta i receptionen i Stadshuset, Stockholmsvägen 50, Lidingö. Du kan även själv skriva ut blanketten hemma.

  • Anmälningsblankett för utskrift till Hälsoprojektet
  • Webbanmälan till Hälsoprojektet  (fungerar mellan 5 december kl 8.00 och 12 januari kl 23.30)

Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in. Antalet platser är begränsade och går i första hand till de som inte har deltagit i Hälsopro­jektet tidigare. Genom ditt deltagande förbinder du dig att genomföra två till tre hälsotester och att träna hela perioden. Olycksfall eller sjukdom är naturligtvis undantaget.

Antagning

I början av februari får du ett brev som berättar om du antagits eller inte.

Covid -19

Lidingö stad följer de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten vilket innebär att ändringar i genomförandet av Hälsoprojektet 2021 kan bli aktuella.

Undrar du något?

Välkommen att kontakta Cecilia From, projektledare, Lidingö stad.
E-post: halsoprojektet@lidingo.se
Telefon 08-731 47 11

Projektet är sedan 2013 ett samarbete mellan Lidingö stad, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och träningsanläggningar på Lidingö. Hälsoprojektet är en del av stadens förebyggande hälsoarbete och Hälsoprojektet 2021 är det 9:e i ordningen.

Kontakt
Till toppen av sidan