Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Särvux, Komvux som anpassad utbildning

Du som har fyllt 20 år och har en funktionsvariation/långsamt lärande eller en förvärvad hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Utbildningen är en del av Vuxenutbildningen.

Lärare framför griffeltavla.

Under utbildningen får du hjälp att lära dig mycket som kan öka din självständighet. Vi vill ge dig goda förutsättningar att börja studera. Det gör vi genom att utgå från din lärstil och vi anpassar undervisningen på ett sätt som gör att du lär dig bäst. Dina studier hos oss kommer att dokumeteras i en studieplan och i den står även dina egna mål.

Vi hjälper dig gärna med att välja rätt kurs. Du kan även välja en orienteringskurs om du känner dig osäker på vad du redan kan.

Vi önskar dig varmt välkommen att studera på Komvux som anpassad utbildning!

Så går studierna till

 • Du kan få hjälp att välja kurs utifrån dina intressen och förkunskaper.
 • Du kan läsa flera kurser samtidigt.
 • Undervisningen sker alltid i små grupper.
 • En del kurser är uppdelad i delkurser.
 • Du får betyg/intyg efter varje avslutad delkurs om du så önskar.

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Inom de grundläggande ämnesområdena kan du läsa kurser på grundsärnivå och träningsskolenivå. Alla är indelade i 2–4 delkurser.

Språk och kommunikation

För dig som vill prata med andra genom tecken, bilder och ord.

Delkurs A–D

 • Du utvecklar din förmåga att tolka olika kommunikativa uttryck.
 • Du lär dig att läsa ord och meningar som är användbara för dig.
 • Du lär dig om att söka information från olika källor.
 • Du lär dig engelska ord som är användbara för dig.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSPR7

Individ och samhälle

För dig som vill lära dig mer om din omvärld, miljö och hälsa.

Delkurs A–D

Du lär dig

 • om hur mat och hälsa påverkar dig och hur du mår
 • att återvinning kan påverka miljön du lever i
 • om platser i Sverige och världen som har betydelse för dig
 • Vi pratar om aktuella händelser i världen och inom Sverige.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRIND7

Natur och miljö

För dig som vill lära dig mer om tid, matematik och natur.

Delkurs A–D

Du lär dig

 • om människokroppen
 • om växter, djur, natur och årstidsväxlingar
 • om nutid, dåtid och framtid och uppdelning av dygn, vecka, månad och år
 • några geomateriska figurer, exempelvis kvadrat, triangel och cirkel
 • sortera mynt och sedlar efter dess värde.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRNAT7

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Vill du läsa fysik, geografi, kemi, teknik, biologi, religionskunskap eller hem- och konsumentkunskap, vänligen kontakta rektor.

Svenska

För dig som vill läsa och uttrycka dig bättre.

Delkurs A–D

Du utvecklar din förmåga att

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter
 • bearbeta innehållet i litteratur, film, bilder, teater och andra medier
 • söka och värdera infroamtion från olika källor.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSVE7

Svenska som andra språk

För dig som vill öka din säkerhet i att tala svenska och som har ett annat modersmål.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap i att

 • samtala med andra
 • läsa böcker och tidningar
 • förstå olika texter
 • skriva olika texter
 • söka information i böcker och på internet.

Lektionstid: 1–2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSVA7

Engelska

För dig som vill prata och förstå engelska.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap

 • i att tala engelska och göra dig förstådd
 • i att förstå engelska texter
 • i att skriva på engelska
 • om olika livsvillkor i olika delar av världen där det talas engelska.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRENG7

Matematik

För dig som vill lära dig mer om matematik.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap i att

 • använda de fyra räknesätten
 • räkna med huvudräkning
 • läsa tidtabell och diagram
 • planera en enklare budget och procenträkning
 • använda måttenheter, så som längd, volym och massa.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRMAT7

Samhällskunskap

För dig som vill veta hur samhället fungerar.

Delkurs A–D

Du ökar din kunskap om

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • vad mänskliga rättigheter innebär
 • val och partier i Sverige
 • hur du söker information från olika källor
 • hur du värderar, barbetar och presenterar information så väl med som utan digitala verktyg
 • Vi pratar och reflekterar kring aktuella händelser i världen och i Sverige.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRSAM7 Samhälle

Historia

För dig som vill veta mer om vår historia.

Delkurs A–B

Du ökar din kunskap om

 • personer i svensk historia
 • händelser och tidsperioder i Sverige
 • människornas levnadsförhållanden i olika tider
 • att söka, granska och värdera infromation från olika källor, så väl digitala som tryckta.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SGRHIS7

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

På gymnasial nivå kan du välja både yrkesämnen och allmänna ämnen. Vänligen ta kontakt med rektor om det är andra yrkesinriktade kurser som intresserar dig och som inte finns i katalogen.

Svenska

För dig som vill läsa, skriva och uttrycka dig bättre.

Du ökar din kunskap i att

 • samtala, argumentera, presentera, lyssna och ge respons
 • skriva olika typer av texter och litteratur
 • läsa och tolka texter och litteratur
 • analysera och reflektera
 • söka och värdera information i böcker och på internet.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SVBSVE51

Matematik

För dig som vill bli bättre på att använda matematik.

Du ökar din kunskap i att

 • göra överslagsräkning, rimlighetsbedömning, huvudräkning och i att kunna använda digital teknik
 • räkna ut till exempel omkrets, area och volym som är kopplat till vardags- och yrkesliv
 • använda procent i vardagliga situationer, exempelvis dosering, rabatter och räntor
 • läsa av tabeller och diagram som används i samhället och yrkeslivet.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: MAMMAT51

Engelska

För dig som vill bli bättre på att prata och förstå engelska.

Du ökar din kunskap i att

 • förstå engelska i längre samtal med andra
 • prata engelska och att samtal med andra
 • läsa och förstå olika texter och litteratur på engelska
 • skriva texter som är anpassade till situation och sammanhang
 • reflektera över samhällsfrågor, kultur och livsvillkor i delar av världen där dettala engelska.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: ENSENG51

Samhällskunskap

För dig som vill veta hur samhället fungerar.

Du ökar din kunskap

 • om Sveriges politiska partier och vad kommun, landsting och riksdag innebär
 • om omvärlden och är med i samtal om aktuella samhällsfrågor
 • i att söka information från internet och olika medier
 • i att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: SALSAM51 Samhälle

Hälsa

För dig som vill lära dig mer om din kropp och hälsa.

Du ökar din kunskap om

 • hälsa och välbefinnande och om vad som kan vara hälsofrämjande
 • kostens betydelse för en god hälsa och måltidens betydelse för välbefinnande
 • betydelsen av fysisk aktivitet, vila och sömn för god hälsa och välbefinnande
 • hälsofrämjande aktiviteter för olika åldrar, så som promenader och naturupplevelser.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: HASHAL51

Konst och kultur

För dig som vill lära dig mer om konst och kultur i ditt närområde.

Du ökar din kunskap om

 • konst och kultur ur ett modernt och historiskt perspektiv
 • vad ditt närområde erbjuder inom området konst och kultur.

Lektionstid: 2 timmar i veckan

Kurstid: Individuellt

Kurskod: KOOKUN5

Kontakt
Till toppen av sidan