Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Anpassad grundskola – Lidingö

Vi är en skola som ger alla elever möjlighet att lyckas och lust att lära utifrån sina egna förutsättningar. Alla har vi värderingar och tankar om vad vi vill stå för och vad som är rätt och viktigt i livet. Våra värderingar påverkar hur vi ser på omvärlden och hur vi förhåller oss till varandra.

Legogubbe hjälper en annan legogubbe upp i en glad gemenskap.

Anpassad grundskola är en egen skolform där du läser ämnen eller ämnesområden. Tillsammans jobbar vi för att skapa delaktighet, kunskap, arbetsglädje, trygghet och respekt.

Vi strävar efter att ge varje elev det bästa lärandet utifrån var och ens förutsättningar. Det gör vi genom att skapa nyfikenhet för ny kunskap och nya färdigheter. Vi lägger stor vikt vid att utveckla elevens kommunikativa förmåga för att ge honom eller henne ökad självständighet och möjlighet att påverka sin egen livssituation.

Ett konkret lärande

I vår undervisning vill vi göra lärandet så konkret som möjligt för eleven. Genom upplevelser av olika slag och beröring av alla sinnen kan vi underlätta elevens inlärning. Eleven får möjlighet att koppla samman den nya kunskapen med tidigare kunskap och erfarenheter.

Elevinflytande

Hos oss har eleverna inflytande via klass- och elevråd samt matråd.

Klassråd

Hålls en gång i veckan i sin klass. Tillsammans med sin mentor går man igenom veckans planering och händelser.

Elevråd

Elevrådet består av en elev från varje mentorsgrupp. Varje klass har en elevrådsrepresentant. När klasserna har klassråd tar representanten med sig frågor och information från klassen till elevrådet. Elevrådsrepresentanterna får sedan berätta för sina klasser vad som togs upp och vad som bestämdes på elevrådet. Rådet sammanträder en gång i månaden.

På mötena diskuteras elevfackliga frågor, exempel på detta kan vara:

  • Rastaktiviteter
  • Trygghet och trivsel
  • Elevaktiviteter
  • Vad som är på gång i verksamheten

Trygghetsråd

En personal från varje arbetslag och en till två elevrepresentanter deltar i rådet.

Matråd

Matrådet består av två till tre elever från skolan. Rådet hålls tre gånger per termin. På mötena diskuteras maten och matsalsmiljön. Deltagarna i rådet är skolledningen, personal, elev representanter, föräldrar representanter samt representanter från köket. Matrådet har även möjligheten att under en önskevecka bestämma vilken mat som serveras i skolan.

Fritidshem

Efter skoldagens slut så startar fritidsverksamheten. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i elevens lärande och utvecklingsprocess.

Vi anser att den fria leken är en viktig komponent för barnets helhetsutveckling, och lägger stor vikt vid utevistelse, idrott och lek. Fritidsverksamheten bedrivs i Bodal och Skärsätra. På fritids erbjuder vi olika aktiviteter som exempelvis skapande, musik, utedagar, drama och bad.

Här kan du läsa mer om fritids på Bodal och dess aktiviteter:

Måndag

Våra fritidsbarn får utöva Tai chi tillsammans under måndagar. Tai chi innehåller både gymnastik och meditation. Kroppsrörelserna utövas långsamt, mjukt och sprider ett lugn. Tai chin kompletteras med massage som barnen gör på varandra eller tillsammans med en vuxen.

Tisdag

På tisdagar har vi dans. Då kommer Sara hit och visar olika rörelser i en kul lekform. Musik och roliga prövningar bidrar till god stämning på hela fritids.

Onsdag

På onsdagar har vi skapande. Vi arbetar med vatten, färg, lera, klippa, klistra, bygga i olika material med mera. Vi arbetar mycket med lera och vi har en egen keramikugn där barnen kan bränna sina skapelser i. Vi skapar och använder vår fantasi, vilket bidrar till barnens kreativitet.

Torsdag

På torsdagar bedrivs idrott och lek i bollhallen. En liten bit bort från skolan har vi en gymnastiksal vilken vi leker och idrottar i. Barnen får själva hålla i idrotten, bestämma lekar och komma med idéer. Det bidrar till självständighet, medbestämmande och delaktighet.

Fredagar

På fredagar badar vi i Gångsätrahallen. Badet ligger på gångavstånd från fritids och är väldigt uppskattat. Efter badet tittar vi på Fritidsnytt vilket är en sammanställning av alla veckans aktiviteter. Barnen och personalen filmar med ipads, redigerar sedan filmen tillsammans som sedan resulterar i en film som ett avslut på veckan.

Kontakt
Till toppen av sidan