Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Tillstånd och regler

Tillstånd för upplåtelse av offentlig plats söker du hos Polismyndigheten i Stockholms län, tillståndsenheten.

Polisen tar en avgift för handläggningen och bedömer ordning, säkerhet och trafik i anslutning till upplåtelsen.

Polisen skickar sedan ansökan till oss, markägaren, det vill säga teknik- och fastighetsförvaltningen i Lidingö stad. Vi handlägger ansökningarna om tillstånd och följer upp tider, städning och återställande.

Ta gärna kontakt med oss på teknik- och fastighetsförvaltningen innan du söker tillstånd hos polisen. Vi har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om vi föreslår avslag på din ansökan.

Polismyndigheten i Stockholms län
Tillståndsenheten
106 75 Stockholm
Tel: 114 14
Fax: 08-653 32 15
E-post: Polismyndigheten

När du har fått tillstånd

När du har fått ditt tillstånd är det viktigt att du tänker på:

  • säkerheten, framkomligheten, tillgängligheten samt att ta särskild hänsyn till funktionshindrade
  • att parkering och trafik måste fungera
  • att du ska förebygga skador och slitage på mark och anläggningar, uppstår de ändå ska du återställa dem
  • att du städar och håller i ordning den upplåtna platsen
  • att du undviker aktiviteter i skog och mark under perioden 15 april-15 juli av hänsyn till djurlivet.

Skolklasser

Vill din skolklass sälja bröd, bullar eller ha loppis i Lidingö centrum? Kontakta Roland Bergström på butiken Life i Lidingö centrum: e-postadress Roland Bergström

Till toppen av sidan