Schakt och trafikanordningsplaner

För gräv- och schaktarbeten på Lidingö stads mark krävs ett schakttillstånd. På gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas.

Ansök om tillstånd i tid

Senast två veckor innan det planerade arbetet påbörjas ska du ansöka om schakttillstånd och trafikanordningsplan ska komma in till oss.

Tänk på att:

 • Vid stora arbeten är handläggningstiden längre. Akuta åtgärder prioriteras. Trafikanordningsplanen ska godkännas av kommunen innan arbetet får påbörjas.
 • Det är mycket viktigt att ansökningen är komplett ifylld. Vi kan inte handlägga ansökningar med bristfällig information.

Ansök i Panorama

För att ansöka om trafikanordningsplan och schakttillstånd använder du webbtjänsten Panorama. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till webbtjänsten.

Ansök i Panoramalänk till annan webbplats

Ny användare i Panorama

Registrera dig i Panoramalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här:

 1. Registrera dig med e-postadress och namn
 2. Du får ett lösenord via e-post
 3. Testa att logga in via länken "Ansök här"
 4. Därefter kan du söka tillstånd via Panorama
 5. Fungerar inte inloggningen så skicka e-post till katarina.morgner@lidingo.se

Viktigt

 • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt.
 • Varje schakt tidsätts med start- och slutangivelse och ska avanmälas.
 • Behöver schakttillståndet förlängas, ansök om detta i god tid innan tillståndet går ut.
 • Trafikanordningar, arbetspunkter, arbetssträckor och schakter ska synas på ritningen.
 • Trafiklösningar för såväl motortrafikanter samt gång- och cykeltrafikanter ska redovisas.
 • Det är viktigt att du har läst Lokala anvisningar för grävning i allmän mark.
  Lokala anvisningar för grävning i allmän mark, broschyrPDF (pdf, 1.7 MB)

Regler och avgift

När du söker tillstånd för schakt eller trafikanordningsplan förbinder du dig att följa det som står skrivet i Teknisk handbok samt Lokala anvisningar för grävning i allmän mark.

Lokala anvisningar för grävning i allmän mark, broschyr PDF (pdf, 1.7 MB)

Stadens tekniska handbok är under uppdatering. Kontakta oss vid eventuella frågor.

Avgift

Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och schakttillstånd, F47-2019PDF (pdf, 394.6 kB)

Frågor om schakttillstånd, kontakta: katarina.morgner@lidingo.se

Kontakt
Till toppen av sidan