Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skyddsrum och trygghetspunkter

Under en kris kan det behövas fysiska platser där du som Lidingöbo kan få information och till exempel hämta rent vatten och andra förnödenheter, så kallade trygghetspunkter. Du kan också behöva veta var dina närmaste skyddsrum är.

Skyddsrum

På Lidingö finns 417 aktiva skyddsrum med plats för 40 670 personer (källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Skyddsrum finns för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige. De ska kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas i händelse av krig. De finns i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. När det är fred får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

Trygghetspunkter

Om Lidingö drabbas av en kris kan staden etablera ett antal trygghetspunkter. De kommer att placeras på tillgängliga ställen för att alla Lidingöbor ska kunna nå dem så lätt som möjligt. I nuläget arbetar staden med att ta fram ett antal möjliga trygghetspunkter som kan förberedas inför en eventuell kris. Så snart dessa finns på plats hittar du information här på sidan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att beståndet av skyddsrum vårdas och upprätthålls i en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras. Varje enskild fastighetsägare underhåller rummet. Om MSB gör en kontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dem.

Kontakt
Till toppen av sidan