Lantbruk och betesmark

På Elfviks gård som är Lidingös enda gårdsarrende bedrivs ett aktivt jordbruk. Här finns bland annat hästar som är det viktigaste betesdjuret på ön.

Vyöver betande hästar och Elfviks gård. Foto: Erik Ehrlemark

Betesdjuren är vikitga för att behålla kulturlandskapet, här finns gott om hästar som gör ett bra jobb, men även många får. På sommaren hyr staden in fem nötdjur av rasen highland cattle för att beta våtmarkerna vid Långängskärret och vid Gråviken. De är robusta och specialister på att beta strandängarna.

Djur gör insats

Under kraftledningarn på ön betar getter sly och på järnålderns gravfält gör får en fornvårdsinsats.

På Elfivks gård på norra ön finns bland annat hästar, getter, får, höns, linderödssvin och kaniner. Marken består av cirka 125 hektar beteshagar och odlad mark, här odlas hö och spannmål. Marken som tillhör gården ingår som en del i Långängen-Elfviks naturreservat.

Lantbruket och parken ner mot Hustegafjärden är alltid öppet för allmänheten.

Även på Ekholmsnäs gård finns flera hästar.

Djurhållning kräver tillstånd

Det krävs tillstånd om du, inom planlagt område, vill ha nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Med sällskapsdjur menas hundar, katter, burfåglar och andra djur som hålls i bostaden. Du ansöker om tillstånd hos Lidingö stad.

De behöver även uppfylla jordbruksverkets regler och Djurskyddslagen.

Biodling

Den som vill starta biodling måste tänka på att hålla tillräckligt avstånd till grannar samt till exempel skola och daghem. Kontakta vår bitillsynsman, Frans Fischer, vid besvär med bin som bosätter sig på olämpliga platser, telefon: 070-712 68 43. Du kan även ringa Pelle Lundblad som ansvarar för Lidingö biodlareförenings svärmjour på telefon: 072-560 15 01.

Kontakt
Till toppen av sidan