Miljö- och hälsoarbete

Miljö- och hälsoarbetet är omfattande i Lidingö stad. Bland annat arbetar vi för att minska barns exponering för av kemikalier i förskolemiljö.

Hur är kvaliteten i luften, skogar och sjöar och hur kan du leva mer kemikaliesmart i din vardag? Du kanske behöver information om djurhållning och livsmedel.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret sammanställde under 2014 en rapport om barns hälsa och miljö på Lidingö. Materialet grundar sig på landstingets enkät till barn om miljöfaktorer som kan påverka deras hälsa.

Till toppen av sidan