Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sortering av matavfall blir obligatorisk

Att sortera ut matavfall är smart både för miljön och plånboken. Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla, både hushåll och verksamheter.

Från 1 januari 2024 är det lag på sortering och separat insamling av matavfall från hushåll och verksamheter. EU:s medlemsstater ska se till att matavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Kravet är kopplat till införandet av avfallsdirektivets artikel 22 (2008/98/EG) om bioavfall.

– Ungefär en tredjedel av en soppåse från ett hushåll består av matavfall i dag. Genom att sortera ut det och behandla det genom rötning möjliggör vi för resurser att cirkulera, något som både miljön och plånboken mår bra av, säger Jenny Randborg, miljö- och avfallsutvecklare.

Inga extra avgifter

Lidingö stad förbereder inför lagkravet genom att under hösten ställa ut ett brunt matavfallskärl till alla småhus. Kärlet är färdigt att användas så fort det ställs ut. Tömning sker samtidigt som det gröna restavfallskärlet.

I kärlet finns en korg att ha i köket, papperspåsar att lägga matavfallet i samt ett informationsblad om hur man sorterar. Tänk på att all sophantering ska ske på den egna fastigheten så nära där sopbilen stannar som möjligt.

Det nya kärlet och tömningen kostar inget extra. Förhoppningsvis kommer mängden restavfall i det gröna kärlet att minska så att du kan dra ner antalet tömningar och få en lägre kostnad på det.

– Vi ser mycket positivt på att den obligatoriska matavfallsinsamlingen nu startar och att den inte kommer att medföra någon extra kostnad för den enskilda fastighetsägaren. Att samla in och ta tillvara matavfall är en viktig åtgärd för vår miljö, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Samma krav för flerfamiljshus

80 procent av alla hushåll på Lidingö som bor i flerfamiljshus har tillgång till matavfallssortering sedan tidigare. Övriga fastighetsägare behöver nu fundera på hur insamlingen ska ske och har fått information om detta. Verksamheter som inte redan sorterar matavfall ska också börja sortera. För fastighetsägare till flerfamiljhus kan utrymme för fler kärl behöva ordnas och kontakt med staden gällande leverans av korgar och påsar till hushållen behövs också.

– Mängden insamlat matavfall från Lidingö är cirka 1 000 ton årligen. Mängden restavfall är ungefär 8 000 ton per år. Med det nya lagkravet siktar vi på att dubblera mängden matavfall och därmed minska mängden restavfall, säger Jenny Randborg, miljö- och avfallsutvecklare.

Till toppen av sidan