Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Spår och leder

Brukar du också hämta ny energi genom att röra på dig utomhus? På Lidingö finns många olika spår och leder som både ger motion och en skön naturupplevelse.

Spårstation med karta och spårbeskrivningar

På Lidingö finns det drygt 15 mil motionsspår och leder. Du kan nyttja spåren för att motionera till fots, på cykel eller till häst. I spårkartorna får du en bra bild av vilka spår som finns och var de ligger. Mer exakt information hittar du på våra spårskyltar på plats

Hälsans stig

Hälsans stig är en sex kilometer lång promenadslinga som du kan gå i den takt du vill. Speciella skyltar "Hälsans stig" visar dig vägen. På ett antal platser finns skyltar som berättar om omgivningen.

  • Stigen går på asfalterad väg och börjar och slutar i nära anslutning till Lidingö centrum.
  • Utmed sträckan finns elva busshållplatser.
  • Den är tillgänglig för alla, även omdu har rollator eller rullstol. Det finn inga branta backar eller trappor.
  • Hälsans stig plogas och sandas vintertid och har belysning.

Hälsans stig är ett samarbete mellan Hjärt- och lungsjukas riksförbund och Lidingö stad. I dag finns ett 90-tal Hälsans stig på olika platser runt om i landet. Idén kommer ursprungligen från Irland, där den första Hälsans stig invigdes 1995.

Hälsans stig - Lidingö, Naturkartans portallänk till annan webbplats

Elfviksleden

Elfviksleden sträcker sig hela vägen från Lidingö Centrum till Elfviks udde. Den är nio kilometer lång och erbjuder allt från stad, park, lantbruk, skogskänsla till skärgård.

Leden passerar naturreservatet Långängen-Elfvik, ett fågelskyddsområde, naturminnesmärkta ekar, intressant arkitektur och konferensanläggningar.

Natur- och parkenheten vid Lidingö stad har förbättrat leden bland annat genom fler sittplatser och upprustade grillplatser. 15 av sittplatserna har kommit dit tack vare sponsorer.

Lidingö ger dig utrymme att må bra, njuta av friluftsliv och uppleva vacker natur och djurliv. Vi arbetar för att göra närheten till naturen lättillgänglig och Elfviksleden är ett naturlig led i det arbetet.

Vandringskarta visar vägen

Till Elfviksleden finns en vandringskarta som synliggör natur, upplevelser och faciliteter men den visar även tillgängligheten och graden av framkomlighet på leden. Tanken är att alla ska kunna ta sig fram på leden och med olika färgmarkeringar i kartan ser man graden av svårigheter och typ av miljö. Kartan ger även förslag på fina picknickplatser samt visar lämpliga bussförbindelser.

Elfviksleden, vandringskartaPDF (pdf, 456.1 kB)

Testa din kondition

Gå, jogga eller spring i Lidingös "Hälsospår". Spåret startar i anslutning till Stockby Motionsgård och är 1,5 kilometer långt.

Så här gör du

Med hjälp av en klocka och en uppsatt tabell får du koll på din kondition. Den enda utrustning som du behöver är en klocka med sekundvisare. Vid målgång läser du av din tid och ser vilket testvärde du får i en speciell tabell. Tabellen finns på en skylt vid spårets början.

Efter testet

När du genomfört ett konditionstest kan du gå in på hälsospårets webb och registrera ditt testresultat och får ditt konditionsvärde. Du kan också ta reda på om din nuvarande fysiska aktivitet och träning är tillräcklig ur hälsosynpunkt för framtiden. Du kan också få hjälp att göra ett träningsprogram.

Hälsospåretlänk till annan webbplats

Hälsospåret skylt

Trivselregler

Får man cykla på motionsspår i skogen?

Ja, det får man om man håller sig på spåren och visar stor hänsyn mot andra i spåret. Eftersom motionsspåren ursprungligen är anlagda för, och främst används av, de som går eller springer måste du som cyklar ta det lugnt. Undvik att cykla i markerade ridspår. El-cykel är tillåten både i motionsspår och MTB-spår, men inga motordrivna fordon får köras i spåren.

Tips till dig som cyklist

  • Tänk på att sänka farten inför vägkorsningar och visa hänsyn mot andra motionärer, ryttare med flera.
  • Undvik att cykla fritt i naturen för att inte skada mark och växtlighet.
  • Undvik att cykla i Lidingöloppsspåret då det ofta är mycket folk som rör sig där.

Tips till ryttare

  • Rid i markerade ridspår som finns i Stockby/Långängen, förbi Lidingövallen och vidare norr om Kyrkviken till Elfvik.
  • Visa hänsyn vid korsning av gångstig eller motionsspår.
  • Undvik att rida fritt i naturen för att inte skada mark och växtlighet.

Tips till dig som hundägare

Håll din hund kopplad när du promenerar eller motionerar i spår och på gång- och cykelbanor. Det är också viktigt att du som hundägare håller i din hund vid möten eller om andra motionärer vill passera.

Till toppen av sidan