Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar igång ett byggprojekt.

Tips innan du ansöker

 1. Kontrollera allra först detaljplanen för området där din fastighet ligger för att se vad som är tillåtet att bygga eller ändra. Detaljplanen reglerar hur mycket och på vilket sätt du får bygga på din fastighet, till exempel vad en byggnad får användas till, var byggnader får placeras på tomten och hur stort du får bygga. Du hittar detaljplanen för din fastighet på
  detaljplanekartan.

  Gällande detaljplaner

 2. Ta reda på om din fastighet ligger inom ett klimatriskområde för att säkerställa att ditt projekt tar höjd för potentiella klimatrelaterade risker så som översvämning- och skredrisk. Äldre detaljplaner berör sällan klimatrisker och reglerar därför inte exempelvis lägsta grundläggningshöjd. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att nya byggnader byggs och placeras på ett sådant sätt att risken för exempelvis översvämning minimeras.

  Karta som visar översvämningsrisk 100-års regn Länk till annan webbplats.
  Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län med hänsyn till risken för översvämning, Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

 3. Ta reda på om det du vill göra kräver bygglov, anmälan eller något annat tillstånd. Förutom vid husbyggen kan bygglov behövas för till exempel plank, murar och kulörbyten på fasaden.

  Vad vill du göra?

 4. Se till att du har alla ritningar som krävs innan du skickar in ansökan! Vi kan inte fatta beslut förrän din ansökan är komplett. Genom att lämna in rätt handlingar från början kan du få beslut om bygglov snabbare.

  Detta behövs vid ansökan

Riitningar och en skyddshjälm

Nu kan du söka bygglov via vår e-tjänst


 

Kontakt
Till toppen av sidan