Energi- och klimatrådgivning

Lidingö stad erbjuder dig som Lidingöbo eller företagare oberoende och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. 

hustak med solcellspaneler, energi- och klimatrådgivning

Vi ger råd och tips om:

  • Solceller
  • Laddplats för elbil vid din bostad
  • Energirelaterade bidrag
  • Olika sorters energikällor
  • Hur du kan minska din energianvändning

Solceller

Att producera egen el med solens hjälp är klimatsmart och kan även löna sig ekonomiskt. Det finns statligt stöd att söka för installation av solceller. Solkartan visar potentialen för solel eller solvärme på just ditt hus.

Solkartan, Energi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats

Sök bidrag - Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Bygglov

Installation av utanpåliggande solcellspaneler kan, under vissa förutsättningar, installeras utan bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan och få startbesked innan du får påbörja installation. Om ditt hus exempelvis har kulturhistoriskt värde krävs bygglov.

Kontakta stadens bygglovsenhet på tel 08-731 30 00 eller miljo.stadsbyggnad@lidingo.se innan du startar ditt projekt.

Energi- och klimatrådgivningen är ett samarbete mellan 27 kommuner i Stockholmsregionen. Rådgivningen finansieras av statliga bidrag via Energimyndigheten. 

Till toppen av sidan