Företag och verksamheter

Det är särskilda bestämmelser för avfallshanteringen för dig som driver en verksamhet eller ett företag.

Hushållsavfall

Uppstår hushållsavfall i ditt företag eller verksamhet ska ett abonnemang för hushållssavfall tecknas.

Till hushållsavfall räknas de sopor som till exempel alstras i fikarummet, köket, på toaletten och vid städning av lokaler.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang. 

Matavfall

Att sortera ut sitt matavall är enkelt! Gör miljön en tjänst och teckna abonnemang för matavfallsinsamling via Gröna linjen.

Väljer du att sortera ut ditt matavfall bidrar till en effektiv användning av våra gemensamma naturresurser. Matavfallet är både energi- och näringsrikt och används för att producera biogas och biogödsel.

Biogas har sina givna användningsområden som bränsle i fordon och till att framställa el och värme, medan biogödseln kommer till nytta som ett klimat- och miljövänligare alternativ till konstgödsel, för att förbättra markens bördighet.

Källsortering

Du ansvarar som verksamhetsutövare för att farligt avfall, grovavfall, elavfall, förpackningar och tidningar samt eventuellt trädgårdsavfall tas om hand på godkänt sätt. Du kan själv välja vilken entreprenör som ska hämta de här typerna av avfall. Har du tecknat företagskort går det bra att lämna avfallet på Stockby returpark.

Observera att företagets förpackningar inte kan lämnas vid en återvinningsstation.

Fettavskiljare

Bedriver du en restaurangverksamhet måste du även ha en fettavskiljare.

Tömning av fettavskiljare sker en gång var tredje månad. Tömningen sköts av LS Tankservice AB.

Extra säckar

Har du tillfälligtvis mer sopor än vanligt går det att köpa extra säckar, som säljs per styck och som rullar om tio stycken för 825 kronor. Beställ säckarna hos kundcenter för leverans veckan efter. 

Säckarna ställs ut inför nästa ordinarie hämtning. Om ditt avfall redan har hämtats vid tillfället kan du beställa en extra hämtning mot avgift. Beställningen sker via kundcenter och hämtningen sker inom tre dagar.

Till toppen av sidan