Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lägenhet – avfallshantering

Bor du i flerbostadshus är det fastighets­ägaren eller föreningens styrelse som fattar alla beslut som rör avfalls­hanteringen i fastigheten. Den här sidan riktar sig främst till hyres­värdar, bostadsrätts­föreningar och fastighets­ägare.

Du som bor i flerbostadshus ska kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill börja sortera ut matavfall, få fastighetsnära insamling av förpackningar eller möjlighet att lämna grovavfall i eller i anslutning till din fastighet.

Vem ansvarar för vad?

Det är Lidingö stad som ansvarar för insamling och transport av restavfall, samt att det insamlade restavfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Våra upphandlade entreprenör för sophämtning utför hämtningen av restavfallet.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön vid den egna fastigheten.

Information om kommande förändringar

Enkät – sortering

Inför 2024 då staden tar över insamlingsansvaret för förpackningar behöver vi få veta hur det ser ut i dag.

Enkät – sortering flerbostadshus

Insamlingssystem

Vi samlar in hushållens avfall på olika sätt. Förr var säcken det vanliga, men i dag strävar vi mot en minskad manuell hantering för att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

De system för flerbostadshus som i dag finns på Lidingö är:

 • Kärl i olika storlekar
 • Underjordsbehållare i storlek 3–5 kubikmeter för restavfall. Avfallet samlas i säck under jord och hämtas med en kranbil.
 • Underjordsbehållare i storlek 1 kubikmeter för matavfall. Hämtas med kranbil.
 • Sopsug.
 • Fastighetsnära insamling (FNI). Detta innefattar grovavfall såväl som källsortering av elavfall och förpackningar. Dock är det endast grovavfallsinsamling samt insamling av el- och farligt avfall som erbjuds ifrån staden.
 • Miljöbilen för insamling av elavfall och farligt avfall.
  Lämna och återvinn avfall, Miljöbilen 
 • Grovavfall: staden erbjuder hämtning av grovavfall i kärl. Välj mellan att ha ett abonnemang med fast hämtning eller beställ en enstaka hämtning.
 • Elavfall: staden erbjuder hämtning av elektronikavfall i kärl. Välj mellan att ha ett abonnemang med fast hämtning eller ring och beställ en enstaka hämtning.

Förpackningsinsamling

Fastighetsägare till flerfamiljshus kan teckna avtal med valfri entreprenör om hämtning av förpackningar av papper, plast, metall och färgat och ofärgat glas. Från 1 januari 2024 måste denna entreprenör vara auktoriserad av Lidingö stad vilket innebär att entreprenören måste uppfylla vissa krav, som till exempel att månadsvis rapportera var och hur mycket förpackningar man har hämtat.

Lidingö stad kommer att betala ut en ersättning till de fastighetsägare som har en auktoriserad entreprenör för förpackningsersättning från och med 2024.
Ersättningen gäller per hushåll, förpackningsslag och år och betalas ut i form av en rabatt på ordinarie VA/Avfallsfaktura.

Ersättning för förpackningar per hushåll och år från 2024-01-01:

 • Pappersförpackningar 105 kronor/hushåll och år
 • Glasförpackningar 47 kronor/hushåll och år
 • Metallförpackningar 23 kronor/hushåll och år
 • Plastförpackningar 117 kronor/hushåll och år

Lista över auktoriserade entreprenörer:

Planering av avfallsutrymmen

Du hittar information och tips om vad du bör tänka på vid planeringen av avfallsutrymmen på Boverkets webbplats.

Krav på driftutrymmen, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid planering av avfallshanteringen och avfallsutrymmen i fastigheten ska renhållningsordningen följas.

Avfallsbolaget Sörab har tagit fram en informativ film för dig som är byggherre, fastighetsägare eller som på annat sätt är inblandad i planeringen och utformningen av avfallshanteringen i ett bostadsområde.

Plats för avfall, film på YouTube Länk till annan webbplats.

Extra sophämtning

Beställ gärna en extra hämtning om du får för mycket sopor. Du kan även köpa extra säckar hos kundcenter.

Om du någon gång får för mycket sopor ska du anmäla detta till stadens kundcenter. Vet du i förtid om den tillfälliga avfallsökningen kan du köpa till extra säckar. Kontakta kundcenter för att beställa säckar i rullar om tio stycken – de levereras inom en vecka.

Säckarna kan sedan ställas fram till nästa ordinarie hämtning. En rulle med 10 betalsäckar kostar 900 kronor.

Du kan alltid beställa en extra tömning av ditt kärl mot betalning. Hämtningen sker då inom tre dagar. Kontakta gärna kundcenter för hjälp.

Extra matavfallspåsar

Om du skulle behöva fler påsar till din hållare för matavfall kan du även beställa det hos kundcenter.

Returpapper

Returpapper lämnas på återvinningsstationerna eller på Stockby återvinningscentral.

För fastighetsnära insamling behöver du som fastighetsägare kontrollera att den entreprenör du har valt eller väljer för hämtning är auktoriserad hos Sörab. De flesta av de kända entreprenörerna är auktoriserade. På sorab.se finns mer information om hur du går till väga.

Företag, sorab.se Länk till annan webbplats.

Från och med år 2022 är det Lidingö stad som är ansvarig för insamlingen och återvinningen av returpapper då producentansvaret upphör.

Matavfall

Det insamlade matavfallet från de boende i er fastighet kommer att användas för att framställa biogas och biogödsel. En genomsnittlig soppåse innehåller cirka 40 procent matavfall – om matavfallet sorteras ut i separat kärl kommer mängderna restavfall därför att minska.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Fler matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du som är fastighetsägare enklast genom att logga in på Mina sidor eller kontakta kundcenter.

Grovavfall, grovsopor

Det finns även möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av grovavfall. Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Farligt avfall och elavfall, Miljöboxarna

Inget farligt avfall i vanliga soppåsen – så lyder ett av Lidingö stads viktigaste mål inom avfallsområdet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och har därför tagit fram olika insamlingslösningar för just den här typen av avfall.

Miljöbilen

EL:IN för smått elavfall och farligt avfall

Miljöboxarna

Nu kan även boende i flerbostadshus få tillgång till fastighetsnära insamling av batterier, ljuskällor och småel helt utan extra kostnad. Du kan beställa ett smart miljöbox-paket som underlättar sorteringen för boende i din fastighet. Utrustning och tömning av boxarna 4 gånger per år ingår. Montering i lämpligt utrymme står du själv för.

Ditt miljöboxpaket består av:

 • Tre röda boxar
 • Vägghållare – monteras lodrätt eller vågrätt på vägg inomhus
 • Sorteringsdekaler – färdigtryckta
 • Infoblad till de boende – digitalt, skrivs ut av er

Boxarna är tänkta att användas för utsortering av:

 • Småbatterier
 • Ljuskällor (till exempel glödlampor och LED-/lågenergilampor)
 • Småel (Till exempel sladdar, mobiltelefoner och eltandborstar)

Intresserad? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig. OBS! Endast styrelse för bostadsrätts­förening och fastighets­ägare kan beställa miljöbox-paketet.

Intresseanmälan miljöbox-paket

Underjordsbehållare

Två underjordbehållare

Underjordsbehållare är ett effektivt system för insamling av avfall i större bostadsområden. Systemet kräver mindre manuell hantering, vilket innebär bättre arbetsförhållandena för personalen som hämtar soporna.

Före installation av underjordsbehållare bör vår entreprenör se över placeringen, för att säkerställa att tömningen kan utföras på rätt sätt. Tänk på att även underjordsbehållare behöver underhåll och tvätt. Leverantören ska tillhandahålla uppgifter om hur underjordsbehållaren ska skötas.

Att tänka på vid installation

 • ​Storlek på behållare måste anpassas till den beräknade mängden avfall.
 • Behållare för matavfall bör förses med lås, för att kunna stänga behållaren innan start och vid behov. 
 • Placering sker endast på fastighetsmark
 • Bottentömmande lyftsäck - vid korg kontakta kommunen.
 • Max 8 meter mellan behållaren och tömningsfordonets angöringsplats.
 • Säcken får inte lyftas över bilar eller cykelvägar.
 • 10 meters fri höjd.
 • Minst 2 meters avstånd från lyktstolpar.
 • Minst 2 meters avstånd från trädkronans dropplinje.
 • Minst 5 meters avstånd från elstation och minst 3 meter från ledningar och rör i marken.
 • Vid planteringar runt om behållaren, se till att det finns fritt utrymme på ca 1 meter runt hela behållaren och att inga buskar hänger över behållare.
 • Undvik stålplattor runt behållaren - vid snö och regn blir dessa hala vilket försvårar påkopplingen av lyftkroken.
 • Undvik backning. Om angöringen kräver backning får denna motsvara max en billängd.
 • Hämtfordonet kräver en vändplats med radie 9 meter eller möjlighet till trepunktsvändning.

Vid frågor, hör av dig till kundcenter.

Till toppen av sidan