Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lägenhet – avfallshantering

Bor du i flerbostadshus är det fastighets­ägaren eller föreningens styrelse som fattar alla beslut som rör avfalls­hanteringen i fastigheten. Den här sidan riktar sig främst till hyres­värdar, bostadsrätts­föreningar och fastighets­ägare.

Du som bor i flerbostadshus ska kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill börja sortera ut matavfall, få fastighetsnära insamling av förpackningar eller möjlighet att lämna grovavfall i eller i anslutning till din fastighet.

Vem ansvarar för vad?

Det är Lidingö stad som ansvarar för insamling och transport av hushålls­avfall, samt att det insamlade hushållsavfallet tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Våra upphandlade entreprenör för sophämtning utför hämtningen av hushålls­­avfallet.

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda eventuella brister i den fysiska arbetsmiljön vid den egna fastigheten.

Information om kommande förändringar

Enkät – sortering

Inför 2024 då staden tar över insamlingsansvaret för förpackningar behöver vi få veta hur det ser ut i dag.

Enkät – sortering flerbostadshus

Insamlingssystem

Vi samlar in hushållens avfall på olika sätt. Förr var säcken det vanliga, men i dag strävar vi mot en minskad manuell hantering för att förbättra arbetsmiljön för insamlingspersonalen.

De system för flerbostadshus som i dag finns på Lidingö är:

 • Kärl i olika storlekar
 • Underjordsbehållare i storlek 3–5 kubikmeter för restavfall. Avfallet samlas i säck under jord och hämtas med en kranbil.
 • Underjordsbehållare i storlek 1 kubikmeter för matavfall. Hämtas med kranbil.
 • Sopsug.
 • Fastighetsnära insamling (FNI). Detta innefattar grovavfall såväl som källsortering av elavfall och förpackningar. Dock är det endast grovavfallsinsamling samt insamling av el- och farligt avfall som erbjuds ifrån staden.
  Fastighetsnära förpackningsinsamling, FTI:s webbplats Länk till annan webbplats.
 • Miljöbilen för insamling av elavfall och farligt avfall.
  Lämna och återvinn avfall, Miljöbilen 

Planering av avfallsutrymmen

Du hittar information och tips om vad du bör tänka på vid planeringen av avfallsutrymmen på Boverkets webbplats.

Krav på driftutrymmen, Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vid planering av avfallshanteringen och avfallsutrymmen i fastigheten ska renhållningsordningen följas.

Avfallsbolaget Sörab har tagit fram en informativ film för dig som är byggherre, fastighetsägare eller som på annat sätt är inblandad i planeringen och utformningen av avfallshanteringen i ett bostadsområde.

Plats för avfall, film på YouTube Länk till annan webbplats.

Taxor

Du som är fastighetsägare/styrelse för bostadsrättsförening tecknar abonnemang för sophämtning hos kundcenter.

Avfallstaxan består av följande avgifter

Fast avgift

Den fasta avgiften täcker kostnader för information, administration, kundtjänst, fakturering, planering och miljöarbete. Den täcker även kostnader för återvinnings­central, behandling av grovavfall, hantering av kyl- och frysskåp, batterier och farligt avfall.

För boende i flerbostadshus ingår vanligtvis kostnaden för hantering av avfall i hyran/avgiften. Den fasta avgiften utgår per lägenhet. Till lägenhet räknas alla lägenheter i hyres­rätt och bostads­rätt. För lägenheter täcker avgiften följande kostnader:

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av avfall.

Tilläggsavgifter

För att minska den fysiska belastningen på personalen tillkommer avstånds- och placeringstillägg när avståndet mellan fordonets stannplats och kärlets placering är över 10 meter. Maxavståndet mellan kärl och fordonets stannplats är 25 meter.

Avgift tillkommer för

 • felsortering av rest- och matavfall.
 • bil eller annat hinder, som kunden kan påverka, som omöjliggör hämtningen av avfall.

De vanligaste avgifterna

Samtliga avgifter i exemplen här nedan är inklusive moms.

Fast avgift – Den fasta avgiften är 650 kronor per lägenhet och år.

Rörlig avgift:

Hämtning av hushållssopor

Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

3 gånger/vecka

190-literskärl

2 423 kr

5 833 kr

10 108

240-literskärl

2 642 kr

6 360 kr

10  151

370-literskärl

3 675 kr

8 846 kr

13 501

660-literskärl

5 410 kr

13 020kr

20 076


Hämtning av matavfall (per år och kärl)

Behållare

1 gång/vecka

2 gånger/vecka

140-literskärl

0 kr

451 kr


Hämtning av grovsopor (årkostnad per kärl om 660 liter)

Frekvens

Pris per år

52 gånger per år (varje vecka)

7 638 kr

26 gånger per år (varannan vecka)

4 140 kr

13 gånger per år

2 070 kr

7 gånger per år

1 115 kr

Andra abonnemang

 • Underjordsbehållare
 • Elavfall och farligt avfall

Extra sophämtning

Beställ gärna en extra hämtning om du får för mycket sopor. Du kan även köpa extra säckar hos kundcenter.

Om du någon gång får för mycket sopor ska du anmäla detta till stadens kundcenter. Vet du i förtid om den tillfälliga avfallsökningen kan du köpa till extra säckar. Kontakta kundcenter för att beställa säckar i rullar om tio stycken – de levereras inom en vecka.

Säckarna kan sedan ställas fram till nästa ordinarie hämtning. En rulle med 10 betalsäckar kostar 900 kronor.

Du kan alltid beställa en extra tömning av ditt kärl mot betalning. Hämtningen sker då inom tre dagar. Kontakta gärna kundcenter för hjälp.

Extra matavfallspåsar

Om du skulle behöva fler påsar till din hållare för matavfall kan du även beställa det hos kundcenter.

Returpapper

Returpapper lämnas på återvinningsstationerna eller på Stockby återvinningscentral.

För fastighetsnära insamling behöver du som fastighetsägare kontrollera att den entreprenör du har valt eller väljer för hämtning är auktoriserad hos Sörab. De flesta av de kända entreprenörerna är auktoriserade. På sorab.se finns mer information om hur du går till väga.

Returpapper, sorab.se Länk till annan webbplats.

Från och med år 2022 är det Lidingö stad som är ansvarig för insamlingen och återvinningen av returpapper då producentansvaret upphör.

Matavfall

Det finns såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar med att teckna abonnemang för matavfallsinsamling. Det insamlade matavfallet från de boende i er fastighet kommer att användas för att framställa biogas och biogödsel.

En genomsnittlig soppåse innehåller cirka 40 procent matavfall – om matavfallet sorteras ut i separat kärl kommer mängderna restavfall därför att minska. Om du väljar ordinarie hämtningsintervall är hämtningen gratis.

Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Fler matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du som är fastighetsägare enklast genom att logga in på Mina sidor eller kontakta kundcenter.

Grovavfall, grovsopor

Det finns även möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av grovavfall. Kontakta kundcenter för att teckna abonnemang.

Farligt avfall och elavfall, Miljöboxarna

Inget farligt avfall i vanliga soppåsen – så lyder ett av Lidingö stads viktigaste mål inom avfallsområdet. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och har därför tagit fram olika insamlingslösningar för just den här typen av avfall.

Miljöbilen

EL:IN för smått elavfall och farligt avfall

Miljöboxarna

Nu kan även boende i flerbostadshus få tillgång till fastighetsnära insamling av batterier, ljuskällor och småel helt utan extra kostnad. Du kan beställa ett smart miljöbox-paket som underlättar sorteringen för boende i din fastighet. Utrustning och tömning av boxarna 4 ggr/år ingår. Montering i lämpligt utrymme står du själv för.

Ditt miljöboxpaket består av:

 • Tre röda boxar
 • Vägghållare – monteras lodrätt eller vågrätt på vägg inomhus
 • Sorteringsdekaler – färdigtryckta
 • Infoblad till de boende – digitalt, skrivs ut av er

Boxarna är tänkta att användas för utsortering av:

 • Småbatterier
 • Ljuskällor (till exempel glödlampor och LED-/lågenergilampor)
 • Småel (Till exempel sladdar, mobiltelefoner och eltandborstar)

Intresserad? Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig. OBS! Endast styrelse för bostadsrätts­förening och fastighets­ägare kan beställa miljöbox-paketet.

Intresseanmälan miljöbox-paket

Underjordsbehållare

Två underjordbehållare

Underjordsbehållare är ett effektivt system för insamling av avfall i större bostadsområden. Systemet kräver mindre manuell hantering, vilket innebär bättre arbetsförhållandena för personalen som hämtar soporna.

Före installation av underjordsbehållare bör vår entreprenör se över placeringen, för att säkerställa att tömningen kan utföras på rätt sätt. Tänk på att även underjordsbehållare behöver underhåll och tvätt. Leverantören ska tillhandahålla uppgifter om hur underjordsbehållaren ska skötas.

Att tänka på vid installation

 • ​Storlek på behållare måste anpassas till den beräknade mängden avfall.
 • Behållare för matavfall bör förses med lås, för att kunna stänga behållaren innan start och vid behov. 
 • Placering sker endast på fastighetsmark
 • Bottentömmande lyftsäck - vid korg kontakta kommunen.
 • Max 8 meter mellan behållaren och tömningsfordonets angöringsplats.
 • Säcken får inte lyftas över bilar eller cykelvägar.
 • 10 meters fri höjd.
 • Minst 2 meters avstånd från lyktstolpar.
 • Minst 2 meters avstånd från trädkronans dropplinje.
 • Minst 5 meters avstånd från elstation och minst 3 meter från ledningar och rör i marken.
 • Vid planteringar runt om behållaren, se till att det finns fritt utrymme på ca 1 meter runt hela behållaren och att inga buskar hänger över behållare.
 • Undvik stålplattor runt behållaren - vid snö och regn blir dessa hala vilket försvårar påkopplingen av lyftkroken.
 • Undvik backning. Om angöringen kräver backning får denna motsvara max en billängd.
 • Hämtfordonet kräver en vändplats med radie 9 meter eller möjlighet till trepunktsvändning.

Vid frågor, hör av dig till kundcenter.

Till toppen av sidan