Skriv ut
Dela

Vaccinering i skolan

När barnet börjar skolan tar tar skolhälsovården över ansvaret för vaccinering från barnhälsovården (BVC). 

De flesta vacciner ges som kombinationsvacciner. Det betyder att barnet vaccineras mot flera sjukdomar samtidigt.

Kommunen ansvarar, tillsammans med landstinget, för att erbjuda vårdnadshavare möjligheten att vaccinera sina barn. Vaccineringen sker enligt det barnvaccinationsprogram som regeringen beslutar.

Vårdnadshavares samtycke

Att vaccinera sig är frivilligt och du som vårdnadshavare måste ge ditt samtycke. Finns det flera vårdnadshavare måste båda lämna sitt samtycke. Nedan kan du läsa om de vaccineringar skolhälsovården erbjuder

Difteri, kikhosta och stelkramp

Mässling, påssjuka och röda hund

Hpv vaccin för flickor i årskurs 5

Registrering av vaccination

Folkhälsomyndigheten följer upp och kvalitetskontrollerar det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att kunna göra det registreras upppgifter om alla utförda vaccinationer.
Uppgifterna är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och går inte att koppla till enskilda indvider.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan