Medicinsk skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Behöver du träffa skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka tid. Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil och erbjuda vaccinationer.

Vi har tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Det krävs medgivande från vårdnadshavare eller myndig elev för att lämna ut information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.

Skolsköterskor

Ylva Solders
Verksamhetschef EMI (Elevhälsans medicinska insats)
Tel: 08-731 38 45
E-post: ylva.solders

Anna Wilzén Palm
Torsviks skola
Tel: 08-731 44 66
E-post: anna.wilzen.palmlänk till annan webbplats

Christine Deas Hildebrand
Källängens skola och Bo skola
Tel: 08-731 35 20
E-post:
christine.
deas.hildebrand
@lidingo.se

Astrid Bergstedt Engström

Astrid Bergstedt Engström
Bodals skola och Lidingö särskola
Tel:08-731 65 20
E-post: astrid.engstrom

Boel Ottosson
Källängens skola och Utsikten.
Tel: 08-731 37 43
E-post: boel.ottosson

Ulla Boglind Ljungbackens skola
Tel: 08-731 65 87
E-post: ulla.boglind

Astrid Bergstedt Engström

Pia Carlzon
Klockargårdens skola och Sticklinge
skola
Tel: 08-731 48 02
E-post: pia.carlzon

Rose-Marie Göltl

Rose-Marie Göltl
Käppala skola F-9
Tel: 08-731 65 54
E-post:
rose-marie.goltl

Cecilia Hansell

Cecilia Hansell
Hersby gymnasium Tel: 08-731 39 44
E-post: cecilia.hansell

Kerstin Hullting Bäckström

Kerstin Hulting Bäckström
Hersby gymnasium
Tel: 08-731 39 01
E-post: Kerstin Hulting Baeckström

Astrid Bergstedt Engström

Maria Ivarsson
Hersby gymnasium och Bodals skola
Tel: 08-731 31 81
E-post: 
maria.ivarsson

Linnéa Rosström
Skärsätra skola och Ledvik
Tel: 08-731 38 96
E-post: linnea.rosstrom

Mezhgan Khelachwili
Torsvik skola f-6
Tel: 08731 44 73
E-post: mezhgan.khelachwili

 

Kajsa
Oweling
Högsätra skola, 
och Albatross 
Montessorilänk till annan webbplats

Tel: 08-731 38 47
E-post: karin.oweling

Astrid Bergstedt Engström

Görel Sundqvist
Rudboda skola och Högsätra skola
Tel: 08-731 36 20
E-post: gorel.sundqvist

Sofia Wahlman
Käppala skola och Stillerska
E-post: sofia.wahlman

Skolläkare

Kerstin Hullting Bäckström

Ester Domanowsky
E-post: esther.domanowsky

Kerstin Hullting Bäckström

Anja Forshuvud
E-post: anja.forshufvud 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan