Medicinsk elevhälsa

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Behöver du träffa skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka tid. Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil och erbjuda vaccinationer.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolsköterskor

Ylva Solders
Verksamhetschef EMI (Elevhälsans medicinska insats)
Tel: 08-731 38 45
E-post: ylva.solders

Anna Wilzén Palm
Torsviks skola
Tel: 08-731 44 66
E-post: anna.wilzen.palm

Christine Deas Hildebrand
Källängens skola och Bo skola
Tel: 08-731 35 20
E-post:
christine.
deas.hildebrand

Astrid Bergstedt Engström

Astrid Bergstedt Engström
Bodals skola och Lidingö särskola
Tel: 08-731 65 20
E-post: astrid.engstrom

Kerstin Hullting Bäckström

Kerstin Hulting Bäckström
Hersby gymnasium
Tel: 08-731 39 01
E-post: kerstin.hulting.baeckström

Linnéa Rosström
Skärsätra skola och Ledvik
Tel: 08-731 38 96
E-post: linnea.rosstrom

Sofia Wahlman
Käppala skola och Stillerskalänk till annan webbplats
E-post: sofia.wahlman

Skolläkare

Kerstin Hullting Bäckström

Ester Domanowsky
E-post: esther.domanowsky

Kerstin Hullting Bäckström

Anja Forshuvud
E-post: anja.forshufvud 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan