Huvudinnehållet startar här

Huvudinnehållet startar här

Barn och utbildning

På Lidingö finns 20 kommunala förskolor, 25 fristående förskolor och 10 fristående pedagogisk omsorg. Välkommen att välja barnets omsorg!

Eleven kan välja mellan elva kommunala och sex fristående grundskolor. Vi guidar dig genom skolansökan och berättar om fritidshem och fritidsklubbar. Läs även om skolskjuts och ledigheter.

Hersby är vårt kommunala gymnasium. På ön finns även Stillerska gymnasiet, Lunagymnasiet och Christinagymnasiet som är fristående skolor.

Vuxenutbildningen erbjuder kurser till dig som vill studera som vuxen. Kanske vill du byta yrke, lära dig svenska på SFI eller studera på Särvux, Komvux som anpassad utbildning.

Anpassad grundskola ger alla elever möjlighet att lyckas och lust att lära utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden och undervisningsformen underlättar inlärningen.

Barn- och elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och special­pedagogiska insatser.

Miljön inom alla våra verksamheter ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Ungdomsmottagningen välkomnar alla upp till 23 år. Hit kan du komma med frågor om sex och preventiv­­medel, men också om du behöver någon att prata med.

Till toppen av sidan