Barn och utbildning

På Lidingö finns 21 kommunala förskolor, 24 fristående förskolor och 18 fristående pedagogisk omsorg. Välkommen att välja barnets omsorg!

Eleven kan välja mellan elva kommunala och sex fristående grundskolor. Vi guidar dig genom skolansökan och berättar om fritidshem och fritidsklubbar. Läs även om skolskjuts och ledigheter.

Hersby är vårt kommunala gymnasium. På ön finns även de fristående skolorna Stillerska filmgymnasiet och Lunagymnasiet. Du kan även välja att studera utomlands.

Vuxenutbildningen erbjuder kurser till dig som vill studera som vuxen. Kanske vill du byta yrke, lära dig svenska på SFI eller studera på Särvux.

Grundsärskolan ger alla elever möjlighet att lyckas och lust att lära utifrån sina egna förutsättningar. Eleverna läser ämnen eller ämnesområden och undervisningformen underlättar inlärningen.

Elevhälsan ger eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och special­pedagogiska insatser.

Det är vanligt att barn och elever behöver särskilt stöd i förskolan eller skolan. Ibland är stödet tillfälligt, ibland mer varaktigt.

Miljön inom alla våra verksamheter ska vara trygg. Barn och elever ska känna trivsel och uppleva ett klimat som gör att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Till toppen av sidan