Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ingen genomfart på Herserudsvägen

Herserudsvägen är stängd för genomfart perioden 20–31 mars, när en plattform för Lidingöbanas ersättningsbussar byggs vid Baggeby station. Vi rekommenderar fordon att välja Södra Kungsvägen. Busstrafiken på Herserudsvägen läggs under tiden om.

Karta över väg med markerad plats för en plattform.

Den plattform som byggs är tillfällig och kommer senare att rivas. Den behövs för att kunna ta emot de ersättningsbussar som ska trafikera sträckan Ropsten-Baggeby station under perioden som Gamla Lidingöbrons spårbro stängs av och Lidingöbanan ersätts med buss på samma stäcka.

Under tiden som plattformen byggs är det inte möjligt att passera arbetsområdet, inte heller med cykel. Boende kan fortsatt komma till och från sina fastigheter med bil. 

Avstängningen av spårbron beror på att Lidingöbanan ska flyttas från Gamla Lidingöbron till Lilla Lidingöbron. Men innan dess ska landfästet till den nya bron byggas klart,och för att kunna göra det behöver en del av den gamla spårbron rivas.

Omläggning av busslinjer 20-31 mars

Två busslinjer som normalt trafikerar Herserudsvägen, 238 och 923, läggs om under perioden 20- 31 mars. Hållplatser som dras in är Stjärnvägen, Foresta, Millesgården, Baggeby gårds väg, Baggeby station och Baggeby gård (för linje 923).

Till toppen av sidan