Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit sjuk på grund av mat som du köpt i butik eller restaurang på Lidingö ska du så fort som möjligt kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälan matförgiftning

  • Gör en anmälan om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat som du köpt eller ätit på Lidingö.
  • En snabb anmälan är viktig för att vi effektivt ska kunna smittspåra orsaken till matförgiftningen och förhindra att fler blir sjuka.
  • Anmälan kan lämnas anonymt men om du vill att vi ska kunna kontakta dig måste du fylla i namn och adressuppgifter.
  • Fyll i formuläret så noggrant som möjligt.
  • Du komma att kontaktas av en livsmedelsinspektör för kompletterande frågor.
  • Du är också välkommen att höra av dig till oss om du ser eller misstänker att livsmedel hanteras felaktigt.
5. Allmänt:
5.1 Anmälan avser: * (obligatorisk)
5.1 Anmälan avser:
5.2 Ange datum och klockslag för måltiden


Om flera personer blivit sjuka och symptomen skiljer sig mycket behöver varje person fylla i ett eget formulär.
6. Sjukdomsförlopp:
6.1 Ange datum och tid för insjuknandet

6.2 Sjukdomssymptom
Flera svar är möjliga
6.2 Sjukdomssymptom6.3 Kvarstår symptomen? * (obligatorisk)
6.3 Kvarstår symptomen?


6.4 Om symptomen försvunnit, ange datum och tidpunkt då dessa försvann.

7. Övrigt
7.5 Om ja;
7.5 Om ja;
Hur blir man matförgiftad?

Felaktig hantering och förvaring kan leda till att skadliga mikroorganismer orsakar matförgiftningar. Vanliga symtom på matförgiftning är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Det finns i huvudsak två olika sjukdomsframkallande mekanismer som gör att man blir sjuk:

  • Den första är förgiftning som beror på att vissa typer av mikroorganismer producerar gifter, toxiner, exempelvis Staphylococcus aureus. Förgiftning kan även orsakas av giftiga ämnen och toxiner som tillförts maten, till exempel bly och giftiga växtdelar.
  • Den andra mekanismen är infektioner. Specifika typer av mikroorganismer passerar magsäcken och fäster sig i tarmväggen och orsakar en infektion. Det gäller bland annat norovirus, Salmonella och Campylobakter.

Matförgiftning - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Matförgiftning - Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskap och egenkontroll

Livsmedelsföretagarna ska ha kunskap om hur livsmedel ska förvaras och hanteras på rätt sätt. Enligt livsmedelslagstiftningen ska all livsmedelspersonal ha kunskap i livsmedelshygien, för att känna till vilka risker som kan uppkomma och hur dessa kan förebyggas. Alla livsmedelsföretagare ska ha ett egenkontrollprogram och rutiner som efterlevs, för att kunna producera säkra livsmedel till konsumenten.

Kontakt
Till toppen av sidan