Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Värdefulla fynd vid arkeologisk utgrävning

Flera värdefulla fynd har gjorts vid en arkeologisk utgrävning av gravar i gravfältet Lidingö 17:1 i Sticklinge. Gravarna ska nu tas bort.

En del av ett ringspänne av järn. Föremålet kommer nu att skickas för konservering.

Bakgrunden till utgrävningen är att två gravar i järnåldersgravfältet Lidingö 17:1 skadades i samband med ett vägarbete 2014. Sedan dess har risken för att gravarna kollapsar ut i vägbanan vuxit. Länsstyrelsen beslutade för en tid sedan att gravarna, efter en arkeologisk undersökning, ska tas bort.

Under november genomfördes utgrävningar i området vid Tyktorpsvägen på sträckan mellan Kyttingevägen och Sticklingevägen. Arbetet utfördes av Uppdrag arkeologi på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

Urnor och smycken från förkristen tid

Två sammanbyggda rektangulära stensättningarna hittades och potentiellt finns det en till. Gravarna i stensättningarna dateras till cirka 800-900-tal, alltså förkristen vikingatid. I den ena av gravarna låg en gravurna av keramik med rikliga mängder med brända ben efter den gravlagda.

Den delvis intakta gravurnan som den påträffades i graven.

Den delvis intakta gravurnan som den påträffades i graven.


I urnan fanns även en så kallad torshammarring, en järnring med hängen i form av torshammare. Strax bredvid hittades ett så kallat ringspänne, även det av järn. Spännet kan antas ha tillhört den gravlagdes klädedräkt, till exempel för att hålla samman en mantel.

Torshammarringen efter upptagning. Föremålet kommer nu att skickas för konservering.

Torshammarringen efter upptagning. Föremålet kommer nu att skickas för konservering.


Fynden i gravarna har nu kunnat räddas även om stora delar av dem skadades efter uppförandet av vägen 2014. Dokumentationen från utgrävningen kommer tillsammans med tillvaratagna fynd att analyseras och tolkas. Resultaten presenteras framöver i en rapport från Uppdrag arkeologi.

Fortsatt arbete på plats

Arbetet på plats fortsätter. Under november genomför staden en röjning av växtlighet på gravfältet Lidingö 15:1, ut mot Kyttingevägen, som troligtvis varit del av gravfältet Lidingö 17:1.

Är du nyfiken på att veta mer om fornlämningarna? Kolla in funktionen Fornsök på Riksantikvarieämbetes sajt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan