Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Många tyckte till om lekplatser - så blir de

I december bad vi Lidingöborna att tycka till om hur vi ska rusta upp lekplatserna i Hembyparken och Kyttingeparken. Vad var bra och vad saknades? Vi fick många bra förslag som vi tar med oss när vi renoverar lekplatserna.

Idéskiss på lekplats, med buskar och träd samt lekredskap som klätterlek, linbana, gungor, gungbräda, balanslek, streetbasket, rutschkana, sandlek, frisbeegolf-må, grillhus och kojor.

Streetbasket, frisbeegolfmål, linbana, klätterställning, rutschkana, gung- och balanslek, kompisgunga, sandlek, kojor och grillhus kommer att finnas i nya Hembyparken. Parken får förstärkt belysning och mer grönska.

Lekplatserna kommer under året att byggas om enligt de skisser som tagits fram i samarbete med Lidingöborna.

—Vi har fått in jättebra förslag, stort tack för det. Många önskemål kommera att införlivas i vår gestaltning av lekplatserna, vilket är väldigt roligt, säger Mats Grönvik, landskapsarkitekt, Lidingö stad.

Bättre belysning i Hembyparken

Utformningen av Hembyparken kommer att synkas med innehållet i den närliggande Rudbodaparken, som ska rustas upp under 2023.

—I Hembyparken planerar vi bland annat för en mindre basketplan, en linbana, en klätterställning, fler gungor, ett frisbeegolfmål och rejält förstärkt belysning, något som många önskat, säger Mats Grönvik.

En grillpaviljong och en boulebana är inslag som kan locka olika åldrar till parken. För att ge mer skugga planteras fler buskar och träd. Arbetet med att bygga om Hembyparken startar under våren.

Naturnära i Kyttingeparken

Inriktningen för Kyttingeparkens lekplats är att skapa aktiviteter som knyter an till naturen. Lekattraktioner som Lidingöborna önskat är bland annat en klätterlek, en linbana och en kompisgunga. Parken får också ett grillhus, fler sittplatser och mer belysning.

I förslaget finns också ett meandrande svackdike för att ta fram dagvattnet, något som kan bli aktuellt lite senare. Att ta hand om dagvatten på ett hållbart sätt är prioriterat. Parken har tidvis problem med våt och översilad mark och det var också ett önskemål från Lidingöborna att se över dräneringen i parken.

Även Kyttingeparken ska få fler buskar och träd. Tidigast till sommaren börjar ombyggnationen.

—Med de resurser vi har och utifrån de förutsättningar som finns på plats vill vi utforma våra lekplatser så att de passar så många som möjligt, säger Mats Grönvik.

Under året renoverar vi även Lidingsbergsparken i Baggeby. Där planeras bland annat en ny balanslek och nya lekhus.

Synpunkter och önskemål från Lidingöborna har vi fått in via anslag i parkerna och Facecbook.

Skiss över en lekpark, med lekredskap som klätterlek med rutsch, kompisgunga och andra gungor, karusell, linbana, sandlåda, kojor och lekhus. Soffor, nya och renoverade diken, väderskydd med grill och sittplatser samt buskar och träd som ska planteras.

Kyttingeparken får lekredskap som klätterlek med rutsch, linbana, karusell, kompisgunga och andra gungor, sandlek, kojor och olika lekhus. Ett väderskydd med grill och fler sittplatser kommer att finnas, liksom nya planteringar.

Till toppen av sidan