Skriv ut
Dela

Vill du starta fristående verksamhet inom barn och utbildning

Här finns information om hur du ansöker om att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola och fritidshem i Lidingö stad. Du kan också läsa om hur du driver den fristående verksamheten.

Ansök om att starta skola och fritidshem

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem utan anslutning till skola

Godkännande och rätt till bidrag för att driva fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras i skollagen 2 kapitlet 5-7§§ och 25 kapitlet 10§. Där framgår vilka kvalitetskrav som ska vara uppfyllda för att en verksamhet ska beviljas godkännande och rätt till bidrag, och när godkännandet kan återkallas. Utöver skollagen behöver blivande huvudman läsa följande handlingar innan ansökan:

På Skolverkets webbplats

 • Läroplan för förskolan eller fritidshemmet
 • Skolverkets allmänna råd för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
 • Skolverkets juridiska vägledning i form av ”mer om… - PM”

Webbplats: skolverket.selänk till annan webbplats

Lidingö stads riktlnjer och information

 • Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • Beslut om bidragsbelopp för det aktuella året
 • Informaton om avgifter och fakturor
 • Riktlinjer för tillsyn
 • Systematiskt kvalitetsarbete – vägledning och struktur
 • Stadens olycksfallsförsärkring för barn och eleveröppnas i nytt fönster

Vid start av förskola eller pedagogisk omsorg

 • Riktlinjer för kö och placering i förskola och pedagogisk omsorg
 • Förtydligande av riktlinjer för kö- och placering i förskola och pedagogisk omsorg
 • Information om avsteg från öppenhetskravet för föräldrakooperativ och exempel på ansökan

Så här ansöker du

Den som vill driva och få rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska göra en skriftlig ansökan. När en komplett ansökan har kommit till lärande- och kulturförvaltningen är handläggningstiden cirka fyra månader. Krävs komplettering förlängs handläggningstiden. Ansökan kan göras av ett bolag, en förening, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller en enskild individ. Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag förutsätter att verksamheten pågår löpande.

Ansökningsblankett: Godkännande och rätt till bidragWord (word, 83.2 kB)

Ansökan skickas till:
Lidingö stad
Lärande- och kulturförvaltningen
181 82 Lidingö

För frågor vänligen kontakta kundcenter, tel: 08-731 30 20.

Vem beslutar om godkännande?

Utbildningsnämnden beslutar om godkännande och rätt till bidrag om den sökande har förutsättningar att följa styrdokumenten. Huvudmannen ska även ha förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet, trygghet och stabilitet på lång sikt. Verksamheten ska inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen, eller för den del av skolväsendet som anordnas av staden.

Huvudmannen får besked via brev en vecka efter utbildningsnämndens beslut. Ett beslut om godkännande och rätt till bidrag kan inte överlåtas. Läs mer om detta i ”Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag i fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Till toppen av sidan