Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Lokaler och mark för näringsidkare

Efterfrågan på byggbar mark för bostäder, handel, kontor och industri på Lidingö är stor, men tillgången är starkt begränsad.

Den gällande översiktsplanen antogs av Lidingö kommunfullmäktige år 1990 och reviderades 2012. I samband med revideringen gjordes en inventering av tillgänglig mark och vid eventuell exploatering kommer näringslivets behov att avvägas mot övriga markanspråk. Ett förslag till stadsutveckling med mer handel, kontor och mötesplatser i Lidingös centrala delar, Centrum/Torsviksprojektet, är framtaget.

Stadsutvecklingsprojekt

Kontor och lokaler

För att  hjälpa företag och fastighetsägare att etablera sig på Lidingö samarbetar vi med Objektvision. Objektvision är en marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark. Här hittar du också stadens lediga lokaler. Det innebär att vi inte har några särskilda intressentlistor utan samtliga lokaler förmedlas via Objektvision. Ett tips är att skapa en bevakning på Objektvision för att få löpande information om lediga lokaler som kommer in.

Objektvisionlänk till annan webbplats

Andra platser för att söka efter lediga lokaler hittar du nedan:

Blocket.se
länk till annan webbplats
Lokalnytt.se
länk till annan webbplats
Lokalfinder.se
länk till annan webbplats
Yta.se
länk till annan webbplats
MatchOffice.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Verksamhetslokaler.selänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Lokalguiden.selänk till annan webbplats
Workaround.se
länk till annan webbplats
Newst.comlänk till annan webbplats

Industri och kontor

Lidingö har ett större kluster för lättare industri i Stockby Industriområde. Lokaler för lager eller lättare industri finns även i Dalénum. Finns det lediga lokaler på dessa platser så hittar du dem på nätet.

Stockby hantverksby Lidingö, webbplatslänk till annan webbplats

Kontorshotell

Lidingö Businesscenters webbplatslänk till annan webbplats
Lidingö Företagshus webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt
Till toppen av sidan