Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lokaler och mark för näringsidkare

Efterfrågan på byggbar mark för bostäder, handel, kontor och industri på Lidingö är stor, men tillgången är starkt begränsad.

Lidingöbron och delar av Lidingö från luften 

Privata hyresvärdar, fastighetsägare och kommunala Lidingö Fastighets AB kan erbjuda lokaler för kommersiell verksamhet.

Försäljning av kommunägd mark

När staden säljer ett kommunägt markområde sker det via markanvisning. Lidingö har ingen tomtkö, tomter säljs på öppna marknaden.

Markanvisning och försäljning av kommunägd mark

Lidingö webbkarta

Lidingös webbkarta gör det lättare för dig att hitta kommunspecifik information. Kartan innehåller bland annat information om pågående detaljplaner, fastigheter stadens markinnehav och stadsdel.

Kartan är interaktiv, vilket innebär att du kan välja mellan ett antal olika kartlager med information samt att du också kan söka efter adresser.

Lidingö webbkarta Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan