Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Ledarskap

I Lidingö stad har vi Utvecklande ledarskap som ledarmodell då dialog och delaktighet för alla medarbetare på arbetsplatsen är viktigt för oss. Alla chefer går vårt ledarskapsprogram Ledarlyftet för att få en samsyn inom staden.

Utvecklande ledarskap är vår ledarmodell

Modellen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Ledarlyftet – ledarskapsprogram för chefer

Ledarskapet i Lidingö stad är viktigt, därför satsar vi på Ledarlyftet som är vårt ledarskapsprogram. Utbildningen riktar sig till alla chefer i staden och syftet är att skapa ett enhetligt arbetssätt och utveckla våra chefer till att bli ännu bättre ledare och samtidigt utöka samarbetet mellan förvaltningarna.

Utvecklande ledarskap följer som en råd tråd genom hela Ledarlyftet.

Ledarlyftet – kompetens, utveckling och ledarskap i Lidingö stad
Till toppen av sidan