Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Avfall och återvinning

Lidingö stad är skyldig att ta hand om hushållsavfall och alla fastighetsägare måste enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Som Lidingöbo kan du välja mellan olika abonnemang.

Hanteringen av avfall och återvinning i Lidingö stad sköts av miljö- och returbolaget SÖRAB, som ägs av tio kommuner, Lidingö är en av dem. Kommunen har skyldighet att ta hand om hushållsavfall och alla fastighetsägare måste enligt lag ha abonnemang för hämtning av avfall. Kontakta Lidingö stads kundcenter om du vill ha ett abonnemang.

Abonnemang och avfallshantering

Enklaste sättet att få reda på vilken veckodag avfallet hämtas är att logga in på min sidor:

Kampanjer och tips

Lokala föreskrifter, avfallsplan och taxa

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar: lokala föreskrifter och en styrande avfallsplan.

Lokala föreskrifter

De lokala föreskrifterna gäller specifikt för Lidingö stad och beskriver ansvarsförhållanden för avfallshanteringen samt styrningen av den praktiska hanteringen av avfallet i staden.

Avfallsplan

Avfallsplanen anger målen för avfallet och hur vi ska arbeta strategiskt för att uppnå dem. Planen gäller både avfall som kommunen ansvarar för och avfall där ansvaret ligger hos företag och producenter. Lidingö stads avfallsplan har tagits fram i samarbete med avfallsbolaget Sörab och övriga Sörab-kommuner.

Avfallstaxan

I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret.

Till toppen av sidan