Lantmäteritjänster

När du har frågor som gäller förändringar av fastigheter eller olika rättigheter ska du oftast vända dig direkt till Lantmäteriet. Det gäller till exempel om du vill avstycka en fastighet eller kontrollera servitut.

Att ändra fastighetsgränser eller skapa rättigheter för fler fastigheter att gemensamt använda en väg är exempel på så kallade lantmäteriförrättningar. Sådana ärenden hanteras av det statliga Lantmäteriet (oftast mot en avgift). Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad kan alltså inte fatta beslut i sådana ärenden, men vi samarbetar med lantmäteriet och svarar gärna på dina frågor.

Här kan du läsa om de vanligaste sätten att ändra en fastighet genom lantmäteriförrättning.

Avstyckning: dela upp en fastighet
Särskild gränsutmärkning: ny markering av fastighetsgränsen
Servitut: rätt att använda någon annans fastighet
Fastighetsreglering
Gemensamhetsanläggning: gemensamma vägar, bryggor m.m.
Fastighetsbestämning

Hitta information om din fastighet

Innan du beställer en lantmäteriförrättning kan det vara bra att ta reda på vilka planer och bestämmelser som gäller på din fastighet. Det gör du enklast genom att använda Lantmäteriets e-tjänst Min fastighet. För att använda e-tjänsten behöver du ha en e-legitimation på din dator eller mobilt bank-id. Om du inte har det kan du kontakta Lidingö stads kundcenter och be om ett utdrag ur fastighetsregistret.

Till toppen av sidan