Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Mättjänster

När du ska bygga nytt hus kan du behöva markera den nya byggnadens position på tomten. Du behöver också förhålla dig till var fastighetsgränsen går. Markering av tomtgräns, utstakning och andra mättjänster kan du beställa av Lidingö stad.

Markering av tomtgräns med träläkt

Lidingö stad kommenterar inte enskilda mätkonsulters kompetens och kan inte heller rekommendera någon enskild konsult. Om du väljer att anlita privata mätkonsulter ansvarar du själv för att förvissa dig om att konsulten har relevant kompetens och erfarenhet för det arbete du vill ha utfört.

Statliga Lantmäteriet har författat ett dokument som kan vara vägledande vid bedömning av mätkonsulters kompetens.

Mätningsteknisk färdighet, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Om du behöver hjälp med någon annan mätning än de som listas här, ta kontakt med vårt kundcenter. Mätarbete debiteras enligt stadens timtaxa.

Frågor som gäller förändringar av fastigheter, servitut och liknande, hittar du på sidan lantmäteritjänster.

Lantmäteritjänster

Markering av tomtgränsen (gränsutvisning)

Leta själv

Vill du veta var din fastighetsgräns går kan du själv gå ut och se om du hittar gränsmarkeringar på din fastighet. Du kan ta hjälp av förrättningsakter från fastighetsregistret för att få vägledning om gränsens läge. I förrättningsakter finns oftast en karta som visar fastigheten med längder på gränser och koordinater på gränspunkter samt gränspunkternas markeringstyp (exempelvis rör i mark). I äldre förrättningsakter kan informationen vara lite mer sparsam.

För att ta del av förrättningsakter kan du som är lagfaren ägare gå in på Lantmäteriets hemsida och välja Min fastighet. Där du kan logga in med BankID och ta del av informationen i fastighetsregistret för din fastighet. (Förrättningsakter finns under rubriken Åtgärder i Fastighetsregistret).

Min fastighet, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att tänka på att när du letar gränsmarkeringar får de inte rubbas. Det är straffbart att förstöra eller ändra en gränsmarkering.

Hitta gränser, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Gränsutvisning – få hjälp att visa gränsens läge:

Lidingö stad kan hjälpa dig att leta gränsmarkeringar och visa på fastighetsgränsers läge. En mätingenjör kommer ut och hjälper till att leta gränsmarkeringar och har med sig mätutrustning och en metallsökare för att underlätta sökandet. Återfinns inte gränsmarkeringen men gränsen är väl definierad i förrättningsakter kan gränsens läge visas ut med träläkt (träpinne). En sådan gränsutvisning är tillfällig och alltså inte samma sak som en gränsmarkering som tillkommit vid en förrättning, som är en juridiskt gällande markeringar av fastighetens gränspunkter.

Beställ gränsutvisning eller utstakning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Gränsutvisning. Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Särskild gränsutmärkning och fastighetsbestämning

Vill man ha en gränsmarkering återutsatt för en gränspunkt där gränsmarkeringen inte återfinns, kan man ansöka om en särskild gränsutmärkning, som är en förrättning som görs av Lantmäteriet. Det kräver att gränsens läge bedöms som säkert.

Särskild gränsutmärkning, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Är gränsens läge osäkert kan gränsen inte visas ut eller markeras med särskild gränsutmärkning.

Vill man veta gränsens läge behöver man utreda fastighetsgränsen. Det kan Lantmäteriet göra vid en fastighetsbestämning.

Fastighetsbestämning, Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Utstakning – markering av ny byggnads läge

När du ska bygga något som du sökt bygglov för kan du behöva göra en så kallad utstakning (ibland kallat utsättning). Det innebär att en ny byggnads läge märks ut på marken. Syftet är att byggnaden ska hamna på rätt plats (enligt bygglovet). Din bygglovshandläggare avgör om det behövs en utstakning eller inte (det framgår av startbeskedet).

En utstakning kan göras som grovutstakning eller finutstakning. Grovutstakningen gör vi normalt innan sprängnings- och schaktningsarbeten. Som regel är det fasadhörnen som vi sätter ut.

Om markarbeten redan är utfört kan man göra en finutstakning, innan byggnadsarbetet påbörjas. Då markerar vi inför formsättning av grunden.

Din byggare eller byggnadsinspektör kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av utstakning som passar dig bäst. Om du inte vet kan du ändå beställa utstakningen, så kontaktar en handläggare dig.

Kostnaden för en utstakning varierar beroende på storlek på hus och vilken typ av utstakning som du behöver. Normalt kan vi komma inom 7–10 dagar så beställ din utsättning i tid. Observera att kostnaden för utstakning inte ingår i bygglovsavgiften.

Beställ utstakning eller gränsutvisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Lägeskontroll

För att få slutbesked i ett bygglovsärende behöver du oftast ha fått en lägeskontroll genomförd. Lägeskontrollen innebär att vi kontrollerar så att en ny byggnad verkligen hamnat på det läge som du angett i situationsplanen som fanns i din bygglovsansökan.

Lägeskontrollen bör utföras efter att grunden är formsatt men innan den är gjuten, för att eventuella fel som har uppkommit ska kunna rättas till.

Staden använder också lägeskontrollen för att få in nya byggnader i våra kartor.

Beställ lägeskontroll, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om du har gamla kartor

År 2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. I samband med det ändrades nollpunkten vilket innebär att Lidingö “lyfte” 52 cm. Detta är viktigt att ha i åtanke om du använder dig av kartor och annan geografisk information som du fått ut från Lidingö stad före februari 2013. Eftersom nyare material är i det nya höjdsystemet måste man räkna om för skillnaden i höjd på de äldre kartorna.

Om vi går på din tomt

I samband med att Lidingö stad gör tillsyn på byggen, tar fram kartor och eller utför mätningar, kan det hända att vi beträder din fastighet. Det har vi rätt till enligt plan- och bygglagen (kapitel 11, paragraf 8). Men vi knackar alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Be gärna att få se identitetshandlingar; stadens personal kan alltid identifiera sig.

Till toppen av sidan