Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Mättjänster

När du ska bygga nytt hus kan du behöva markera den nya byggnadens position på tomten. Du behöver också förhålla dig till var fastighetsgränsen går. Markering av tomtgräns, utstakning och andra mättjänster kan du beställa av Lidingö stad.

Markering av tomtgräns med träläkt

Mättjänster kan beställas och utföras av miljö- och stadsbyggnadskontorets personal. Vissa av tjänsterna, som gränsutvisning, är en form av myndighetsutövning som bara staden får utföra. Utstakning och lägeskontroll kan även privata mätkonsulter göra, om de är godkända av Lidingö stad.

Om du behöver hjälp med någon annan mätning än de som listas här, ta kontakt med vårt kundcenter. Mätarbete debiteras enligt stadens timtaxa.

Frågor som gäller förändringar av fastigheter, servitut och liknande, hittar du på sidan lantmäteritjänster.

Lantmäteritjänster

Markering av tomtgränsen (gränsutvisning)

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna. Saknas det gränsmarkeringar helt behöver du kontakta Lantmäteriet för att beställa nya.

Tillfällig markering

Om du behöver en tillfällig markering av gränsen, till exempel för att sätta upp ett nytt staket, kan du beställa en gränsutvisning av Lidingö stad. Vi kommer då ut och markerar ut din fastighetsgräns med färgade pinnar, så kallad träläkt. En sådan gränsutvisning är alltid tillfällig, och är alltså inte samma sak som permanenta gränsrör.

Om permanenta gränsmarkeringar saknas kan vi inte göra gränsutvisningen direkt. Då måste lantmäterimyndigheten först göra en fastighetsbestämning eller gränsutredning, innan vi kan markera gränsens läge åt dig.

Du kan beställa tillfällig gränsutvisning via vår e-tjänst eller via blankett. Gör beställningen i god tid, vi kan inte alltid komma direkt.

Beställ utstakning eller gränsutvisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Nya, permanenta gränsmarkeringar

Om du behöver nya, permanenta gränsmarkeringar för att till exempel ersätta försvunna gränsmärken beställer du en så kallad särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet. De kommer då ut och markerar fastighetsgränsen med hjälp av rör i marken. Det du få får är en juridiskt bindande markering av gränsen.

Beställ gränsutmärkning, prisexempel på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Utstakning – markering av ny byggnads läge

När du ska bygga något som du sökt bygglov för kan du behöva göra en så kallad utstakning (ibland kallat utsättning). Det innebär att en ny byggnads läge märks ut på marken. Syftet är att byggnaden ska hamna på rätt plats (enligt bygglovet). Din bygglovshandläggare avgör om det behövs en utstakning eller inte (det framgår av startbeskedet).

En utstakning kan göras som grovutstakning eller finutstakning. Grovutstakningen gör vi normalt innan sprängnings- och schaktningsarbeten. Som regel är det fasadhörnen som vi sätter ut.

Om markarbeten redan är utfört kan man göra en finutstakning, innan byggnadsarbetet påbörjas. Då markerar vi inför formsättning av grunden.

Din byggare eller byggnadsinspektör kan hjälpa dig att avgöra vilken typ av utstakning som passar dig bäst. Om du inte vet kan du ändå beställa utstakningen, så kontaktar en handläggare dig.

Beställ utstakning

Utstakning kan utföras av miljö- och stadsbyggnadskontorets personal, eller av annan sakkunnig person med verifierad mätningsteknisk kunskap som är godkänd av Lidingö stad.

Kostnaden för en utstakning varierar beroende på storlek på hus och vilken typ av utstakning som du behöver. Normalt kan vi komma inom 7–10 dagar så beställ din utsättning i tid. Observera att kostnaden för utstakning inte ingår i bygglovsavgiften.

Beställ utstakning eller gränsutvisning, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Lägeskontroll

För att få slutbesked i ett bygglovsärende behöver du oftast ha fått en lägeskontroll genomförd. Lägeskontrollen innebär att vi kontrollerar så att en ny byggnad verkligen hamnat på det läge som du angett i situationsplanen som fanns i din bygglovsansökan.

Lägeskontrollen bör utföras efter att grunden är formsatt men innan den är gjuten, för att eventuella fel som har uppkommit ska kunna rättas till.

Staden använder också lägeskontrollen för att få in nya byggnader i våra kartor.

Beställ lägeskontroll, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta om du har gamla kartor

År 2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. I samband med det ändrades nollpunkten vilket innebär att Lidingö “lyfte” 52 cm. Detta är viktigt att ha i åtanke om du använder dig av kartor och annan geografisk information som du fått ut från Lidingö stad före februari 2013. Eftersom nyare material är i det nya höjdsystemet måste man räkna om för skillnaden i höjd på de äldre kartorna.

Om vi går på din tomt

I samband med att Lidingö stad gör tillsyn på byggen, tar fram kartor och eller utför mätningar, kan det hända att vi beträder din fastighet. Det har vi rätt till enligt plan- och bygglagen (kapitel 11, paragraf 8). Men vi knackar alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Be gärna att få se identitetshandlingar; stadens personal kan alltid identifiera sig.

Till toppen av sidan