Mättjänster

När du ska bygga nytt hus kan du behöva markera den nya byggnadens position på tomten. Du behöver också förhålla dig till var fastighetsgränsen går. Markering av tomtgräns, utstakning och andra mättjänster kan du beställa av Lidingö stad.

Mättjänster kan beställas och utföras av miljö- och stadsbyggnadskontorets personal. Vissa av tjänsterna, som gränsutvisning, är en form av myndighetsutövning som bara staden får utföra. Utstakning och lägeskontroll kan även privata mätkonsulter göra, om de är godkända av Lidingö stad.

Om du behöver hjälp med någon annan mätning än de som listas här, ta kontakt med vårt kundcenter. Mätarbete debiteras enligt stadens timtaxa.

Frågor som gäller förändringar av fastigheter, servitut och liknande, hittar du på sidan lantmäteritjänster

Markering av tomtgränsen (gränsutvisning)
Utstakning – markering av ny byggnads läge
Lägeskontroll

Viktigt att veta om du har gamla kartor

År 2013 införde Lidingö ett nytt system för höjdmätning, RH2000. I samband med det ändrades nollpunkten vilket innebär att Lidingö “lyfte” 52 cm. Detta är viktigt att ha i åtanke om du använder dig av kartor och annan geografisk information som du fått ut från Lidingö stad före februari 2013. Eftersom nyare material är i det nya höjdsystemet måste man räkna om för skillnaden i höjd på de äldre kartorna.

Om vi går på din tomt

I samband med att Lidingö stad gör tillsyn på byggen, tar fram kartor och eller utför mätningar, kan det hända att vi beträder din fastighet. Det har vi rätt till enligt plan- och bygglagen (kapitel 11, paragraf 8). Men vi knackar alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Be gärna att få se identitetshandlingar; stadens personal kan alltid identifiera sig.

Till toppen av sidan