Småhus

Bor du i småhus  väljer du abonnemang och hämtningsintervall som passar ditt hushålls behov.

Sortera det som går att återvinna och håll samtidigt nere dina kostnader för avfallshantering. Matavfall, tidningar och förpackningar är exempel på sånt som bör sorteras ut för återvinning. Ju mer du sorterar desto mindre mängder restavfall får du kvar och du kan med stor sannolikhet minska kostnaderna för tömning av gröna kärlet.

Matavfallsinsamling

Abonnemang och taxa

Förpackningar och tidningar

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Lämna dina förpackningar och tidningar på någon av FTI:s återvinningsstationer som finns runt om på Lidingö. Du hittar mer information och länk till stadens webbkarta där alla stationerna finns utmärkta här: Återvinningsstationer

Fastighetsnära tidningsinsamling

Tidningsåtervinning AB, Tåvab, hämtar tidningspapper vid din villa eller radhus mot avgift - du tecknar avtal på årsbasis. Schema för hämtningarna per område samt övrig information hittar du på Tåvabs webbplatslänk till annan webbplats.

Alla frågor om insamling och fakturering besvaras av Tåvab:

info@tavab.se , tfn 073-910 48 00.

Fler matavfallspåsar

Fler matavfallspåsar beställer du enklast genom att logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats, eller kontakta kundcenter. Påsar finns också att hämta på Stockby Returpark, Stockbyvägen 3.

Extra sopsäckar

Får du någon gång extra mycket sopor kan du köpa till säckar. Beställ dem hos kundcenter för levererans veckan efter. Säckarna sälj på rullar om tio stycken för 825 kronor.

Säckarna ställs ut till nästa ordinarie hämtning. Har hämtning redan utförts kan du vid behov beställa en extra hämtning mot avgift  - kontakta kundcenter - se kontaktrutan längst ner på sidan. Hämtningen utförs inom tre dagar.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

För småhus kan uppehåll beviljas för dig som har något av följande:

  • permanent bostad - om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period av minst fyra månader under ett år.
  • fritidsfastighet - om fastigheten inte nyttjas under hela hämtningsperioden vecka 15-44.

Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall senast fyra veckor före uppehållet. Kontaktuppgifter till kundcenter hittar du i rutan längst ner på sidan.

Uppehåll beviljas för maximalt ett år i taget. 

Till toppen av sidan