Faderskap

Det är socialnämnden som är skyldig att se till att faderskapet fastställs för alla barn till föräldrar som inte är gifta.

Socialnämnden måste fastställa faderskap för nyfödda barn om

  • mamman inte är gift
  • mamman är gift med någon annan än pappan.

Det betyder att båda föräldrarna skriver på ett papper om att de är barnets föräldrar. Antingen kan pappan själv bekräfta att han är pappa eller så får en domstol undersöka vem som är pappa. Du måste kontakta socialnämnden även om du inte vet vem pappan är.

Om du har frågor eller om du vill anmäla faderskap för ditt barn kan du kontakta socialnämnden. Telefonnummer och e-postadress står till höger. 

Faderskapstest

Om mamman inte vet vem som är pappa till barnet kan man genom socialnämnden beställa en rättsgenetisk undersökning. Då får de som kan vara pappa till barnet lämna blodprov. Med hjälp av blodprovet kan läkare se vem som är pappa till barnet.

Enskild eller gemensam vårdnad

Mamman blir automatiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen om föräldrarna inte är gifta med varandra. Det betyder att det bara är mamman som är ansvarig för barnet. Pappan kan bli vårdnadshavare när han har bekräftat faderskapet. När bara en förälder är vårdnadshavare kallas det enskild vårdnad. När båda föräldrarna är vårdnadshavare har de gemensam vårdnad.

Kontakt
Till toppen av sidan