Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Nysätravägen


  Vad
  Nya rördragningar för el, vatten och avlopp.
  Var
  Nysätravägen, från korsningen Solrosvägen.När
  Arbetet startar 21 oktober och beräknas pågå i en månad.
  Hur
  Rördragningar för el, vatten och avlopp till nybyggen ner mot vattnet ska göras. Det innebär att det blir begränsad framkomlighet på vägen, korta tider kan den vara helt avstängd.

 • Hållplats Torsviks torg


  Vad
  Bussfickorna vid hållplats Torsviks torg ska få ny beläggning och flyttas under tiden arbetet pågår.
  Var
  Busshållplatserna Torsvik torg i båda riktningar.
  När
  22 oktober till 25 oktober.
  Hur
  Hållplatsen för buss mot Ropsten flyttar cirka 150 meter bakåt och hamnar i höjd med Circle K. Det blir samtidigt förbjudet att parkera på vägen vid Stockholsvägen 31-35 den 21-29 oktober. Busshållplatsen för resande mot Lidingö centrum flyttas cirka 20 meter bakåt mot Ropsten.

 • Stadshusets entré vid Lejonvägen


  Vad
  Fyra almar fälls på grund av almsjuka
  Var
  Mellan Lejonvägen och Stadshusets entré vid Lejonvägen.
  När
  Den 10 september mellan cirka klockan 07.00 och 10.00.
  Hur
  I morgon med start klockan 07.00 kommer fyra almar som står mellan Lejonvägen och Stadshusets entré mot Lejonvägen att fällas. Almarna är angripna av den aggressiva formen av almsjuka, Ophiostoma novo-ulmi. Stora delar av träden är döda och de fälls för att inte sprida smittan vidare.
  Träden fälls inåt den grusade ytan och transporteras därefter bort med lastbil. Det kan påverka framkomligheten på gång- och cykelvägen tillfälligt men vi gör så gott vi kan för att hålla vägen fri. Vi räknar med att jobbet ska vara klart vid 10-tiden.Spridningen av almsjukan är i år en av de värsta någonsin, mycket på grund av förra årets torka.
 • Södra Kungsvägen


  Vad
  Sista etappen av Södra Kungsvägen ska göras. Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Elleveio lägger om elledningar och Lidingö stad renoverar gång och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvaret och byter också ut trädallén - popplarna byts ut mot pelarekar, räcken och belysning.
  Var
  Södra Kungsvägen mellan Karlavägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Körfältet mot Ropsten.
  När
  Arbetet pågår mellan maj och oktober.
  Preliminär tidsplan:
  • Infodring av va-ledningar, viss lukt kan tillfälligt och kortvarigt uppstå. Maj.
  • Schaktning och borttagning av befintlig trädallé. Maj.
  • Nya träd (5,5 meter höga pelarekar) planteras i september-oktober.
  • Hela gång- och cykelvägen nyasfalteras i oktober, från korsningen Mosstorpsvägen fram till cirkulationsplatsen vid Lejonvägen.
  • Ny belysning längs lokalgatan och nya räcken mellan gång- och cykelvägen och körbanan i oktober.
  • Körfält samt gång- och cykelväg öppnar för trafik under oktober.
  Hur
  Trafiken påverkas, ett körfält stängs av och gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, därför råder parkeringsförbud på gatan under hela perioden.

 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis och körbanan stängs helt under en period.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen pågick mellan maj och december 2018.
  Den andra etappen startade maj 2019 och skulle varit avslutad sista augusti. På grund av mer omfattande fel som kunde upptäckas först när ytskiktet var bortskrapat har renoveringen försenats. Bron beräknas vara klar och öppna i slutet av december 2019.
  Hur
  Larsbergsbron byggdes 1966 och och tätskiktet måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkades inte biltrafiken eftersom vi började med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Det gick också att cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Under etapp 2 (maj-augusti 2019) är bron helt stängd för motrortrafik. Biltrafiken är hänvisad till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till Agavägen. Gående och cyklister kan fortsatt använda bron även under denna arbetsperiod.Stillastående arbete?
  Under september-oktober 2019 pågår betonggjutning av de vattenbilade ytorna. När en gjutning utförts måste vi låta betongen härda i minst tre dagar innan nästa gjutning kan utföras. Det sker en gjutning per vecka under fyra veckors tid och emellan dem får bron vila. Därför kan det ibland se ut som om arbetet med brorenoveringen står stilla. 

  Entreprenör för jobbet är DAB.

Kontakt
Till toppen av sidan