Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Hela ön - röjning efter stormen


  Vad
  Röjning efter stormen Alfrida
  Var
  Hela ön
  När
  Pågår - arbetet kommmer att fortsätta under de första månaderna 2019.
  Hur
  Lidingö drabbades ganska hårt av stormen. Vi har röjt bort fallna träd som påverkade säkerhet och framkomlighet, främst på vägar och spår och leder, nu jobbar vi vidare även i skogsområdena. Träd som fallit över elledningar kräver mer arbete. Sen kommer vi att frakta bort stammar och ris och grenar. Mycket blir ved till våra grillplatser, annat säljs som timmer eller flis. En del lämnas orört för att gynna den biologiska mångfalden.
  Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga i närheten av rotvältor. De kan resa sig och det med stor kraft vilket kan bli mycket farligt.
 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Trolldalsvägen


  Vad
  Förbättringsarbete av vägen
  Var
  Mellan Trolldalstippen och Mor Annas brygga.
  När
  Börjar den 1 oktober, sedan pausas arbetet och återupptas våren 2019.
  Hur
  Vägräckena byts ut i den skarpa kurvan, stora gropar i vägen lagas.
  Lidingö Trädgårdscenter utför arbetet.
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis under arbetets gång.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen inleds den 1 oktober och beräknas vara klar i slutet av januari.
  Hur
  Larsbergsbron är 52 år gammal och tätskicket måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkas inte biltrafiken eftersom vi börjar med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Vi stänger av en sida åt gången så man kommer att kunna gå och cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Etapp 2 inleds den 1 maj 2019. Då stängs bron av helt för fordonstrafik till jobbet är klart, senast den 31 augusti 2019. Mer info om detta senare.Entreprenör för jobbet är DAB.
Kontakt
Till toppen av sidan