Skriv ut
Dela

Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Gång- och cykelväg Stadshuset


  Vad
  En av Stadshusets huskroppar ska dräneras och därför stängs gång- och cykelvägen av mellan Stadshusparkeringen och Stadshusets entré på Lejonvägen.
  Var
  Gång- och cykelvägen mellan Stadshusparkeringen, över Bussgatan och upp till Stadshusets entré.
  När
  Arbetet beräknas klart senast den 31 augusti.
  Hur
  Gående och cyklister hänsvisas till bilvägen.

 • Asfaltering - flera platser


  Vad
  Nya områden på Lidingö får ny asfalt.
  Var och när
  Planen är att det asfalteras enligt följande:
  3 -31 juli - Drottningvägen3 juli-2 augusti - Karlavägen från Floravägen till Drottningvägen5 juli-2 augusti - Bergsbyvägen och Utbyvägen7-12 augusti - Näsets busshållsplats8-12 juli - Lerbovägen stensättning8-12 juli - Höguddsvägen-Kullavägen10-11 juli - Rondellen Kottla- och Stockbyvägen15 juli-2 augusti - Murarstigen22 juli-9 augusti - Höguddsvägen-Kullavägen5-9 augusti - Fräsning och asfaltering Lerbovägen8 augusti-30 augustiStorgårdsvägen, Höggårdsvägen och FinedalsvägenKlövervägen samt del av KragenäsvägenGång- och cykelväg vid Klövervägen samt centrala bryggan9-16 september - Södra Kungsvägen mellan Bodalsvägen och Larsbergsbron9-17 september - Södra Kungsvägen mellan Skärsätra och DalenumHur
  Vissa trafikstörningar kan förekomma, vi ber er visa hänsyn och ha överseende.

 • Rudbodatunen


  Vad
  Vi rustar upp tunen i Rudboda, det innebär att vi plockar bort slitna gungor, sandlådor och parkbänkar. Därefter rustar vi med nya bänkar, pciknickbord och sandlådor. Anledningen att vi gör jobbet är att utrustningen var gammal och vid besiktning har vi hittat allvarliga säkerhetsbrister.
  Var
  Samtliga 31 tun i Rudboda ses över.
  När
  Arbetet ska vara klart den 30 juni.
  Hur
  Arbetet pågår vardagar mellan 07.00-17.00. De privata ägodelar som fanns kvar på tunen har plockats bort och förvaras till den 30 juni. Därefter kasseras de saker som inte hämtats ut. Boende i området har fått info om var man kan hämta sina saker.
  Vi kommer att se över utformningen av bland annat sandlådorna och bakborden innan vi är helt klara med jobbet.När slutbeskiktning är gjord kommer vi att ta bort avspärrningarna och det är fritt fram att vara på tunen igen.
 • Södra Kungsvägen


  Vad
  Sista etappen av Södra Kungsvägen ska göras. Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Elleveio lägger om elledningar och Lidingö stad renoverar gång och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvaret och byter också ut trädallén - popplarna byts ut mot pelarekar, räcken och belysning.
  Var
  Södra Kungsvägen mellan Karlavägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Körfältet mot Ropsten.
  När
  Arbetet pågår mellan maj och oktober.
  Preliminär tidsplan:
  • Infodring av va-ledningar, viss lukt kan tillfälligt och kortvarigt uppstå. Maj.
  • Schaktning och borttagning av befintlig trädallé. Maj.
  • Nya träd (5,5 meter höga pelarekar) planteras i september-oktober.
  • Hela gång- och cykelvägen nyasfalteras i oktober, från korsningen Mosstorpsvägen fram till cirkulationsplatsen vid Lejonvägen.
  • Ny belysning längs lokalgatan och nya räcken mellan gång- och cykelvägen och körbanan i oktober.
  • Körfält samt gång- och cykelväg öppnar för trafik under oktober.
  Hur
  Trafiken påverkas, ett körfält stängs av och gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, därför råder parkeringsförbud på gatan under hela perioden.

 • Hela ön - arbete efter stormen


  Vad
  Röjning i skogen efter stormen Alfrida, belysningsarbeten på grund av nedfallna träd.
  Var
  Röjning på flera platser, belysningsarbeten sista Lidingöloppsmilen och spåren i Stockby.
  När
  Pågår - arbetet kommmer att fortsätta under de första månaderna 2019.
  Hur
  Lidingö drabbades ganska hårt av stormen. Vi har röjt bort fallna träd som påverkade säkerhet och framkomlighet, främst på vägar och spår och leder, nu jobbar vi vidare även i skogsområdena. Träd som fallit över elledningar kräver mer arbete. Sen kommer vi att frakta bort stammar och ris och grenar. Mycket blir ved till våra grillplatser, annat säljs som timmer eller flis. En del lämnas orört för att gynna den biologiska mångfalden.
  Nedfallna träd har gjort att elbelysningen inte fungerar sista milen på Lidingöloppsspåret, vid Grönsta, och vid spåren i Stockby. Stolparna i Stockby behöver bytas ut vilket tar lite tid. Sista milen i Grönsta har varit täckt av is vilket gjort att elektrikerna inte kunnat ta sig fram säkert. Arbetet pågår.Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga i närheten av rotvältor. De kan resa sig och det med stor kraft vilket kan bli mycket farligt.
 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis och körbanan stängs helt under en period.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen inleds den 1 oktober 2018 och beräknas vara klar i slutet av januari 2019. Andra etappen startar 6 maj 2019 och ska vara avslutat 31 augusti 2019. På grund av mer omfattande fel som kunde upptäckas först när ytskiktet var bortskrapat har renoveringen försenats och bron beräknas vara klar och kunna öppna igen den 1 oktober 2019.
  Hur
  Larsbergsbron byggdes 1966 och och tätskiktet måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkades inte biltrafiken eftersom vi började med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Det gick också att cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Under etapp 2 (maj-augusti 2019) stängs bron av helt för motrortrafik. Biltrafiken hänvisas till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till enbart Agavägen. Gående och cyklister kan fortsatt använda bron även under denna arbetsperiod.Entreprenör för jobbet är DAB.
Kontakt
Till toppen av sidan