Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

 • Bodals bollhall


  Vad
  Hallen hålls stängd för arbeten med att sträcka vajrarna till tältet. Det behöver göras innan allt för mycket snö kommer. Vi säkrar att tältet kan användas denna vinter och ytterligare några säsonger.

  Var
  Bodals boll- och tennishall, vid Bodals skola, Bodalsvägen.
  När
  Vecka 49, 2019, 2-6 december.
  Hur
  Alla tider i hallen från måndag 2 december klockan 08.00 till och med fredag kväll 6 december klockan 22.00 är ombokade. Nya bokningar går inte att göra under perioden.

 • Sturevägen


  Vad
  Sättningsskador i vägen Sturevägen/Södra Kungsvägen. En geofysisk mätning med radar genomförs för att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till skadorna. På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi under oktober bort tre pilträd eftersom marken sjunkit och det hade uppstått ett slukhål. Nu ska området undersökas grundligt.
  Var
  Längs med Sturevägens södra del. Total mätsträcka är 100 meter, med 30 meter etapper.
  När
  Torsdag 31 oktober mellan klockan 10.00 och 15.00. Själva mätningen beräknas vara klar under dagen, men fortsatt arbete kommer ske på platsen under november. Dock påverkar det senare arbetet inte trafiken.
  Hur
  En släde med radarutrustning kommer att dras av fältpersonal i syfte att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till sättningsskador. Arbetet innebär inget schaktarbete eller geoteknisk borrning och utförs med ett rullande fordon och gående mättekniker. Biltrafiken kan passera men med lägre hastighet. Gång- och cykeltrafik påverkas inte.
  Fyra grundvattenrör kommer att installeras ute i fältet (grönområdet mellan Sturevägen och Södra Kungsvägen) men detta har ingen påverkan på trafiken.
 • Nysätravägen


  Vad
  Nya rördragningar för el, vatten och avlopp.
  Var
  Nysätravägen, från korsningen Solrosvägen.När
  Arbetet startar 21 oktober och beräknas pågå i en månad.
  Hur
  Rördragningar för el, vatten och avlopp till nybyggen ner mot vattnet ska göras. Det innebär att det blir begränsad framkomlighet på vägen, korta tider kan den vara helt avstängd.

 • Södra Kungsvägen


  Vad
  Sista etappen av Södra Kungsvägen ska göras. Stockholm Exergi byter ut fjärrvärmeledningar, Elleveio lägger om elledningar och Lidingö stad renoverar gång och cykelvägen. Stockholm Exergi har samordningsansvaret och byter också ut trädallén - popplarna byts ut mot pelarekar, räcken och belysning byts.
  Var
  Södra Kungsvägen mellan Karlavägen och cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. Körfältet mot Ropsten.
  När
  Arbetet pågår mellan maj och november 2019 (förlängd arbetstid med gång- och cykelvägen).
  Preliminär tidsplan:
  • Infodring av va-ledningar, viss lukt kan tillfälligt och kortvarigt uppstå. Maj.
  • Schaktning och borttagning av befintlig trädallé. Maj.
  • Nya träd (5,5 meter höga pelarekar) planteras i oktober.
  • Ny belysning längs lokalgatan och nya räcken mellan gång- och cykelvägen och körbanan i oktober/november.
  • Det delvis avstängda körfältet öppnar för trafik under senare delen av oktober.
  • Hela gång- och cykelvägen nyasfalteras i november, från korsningen Mosstorpsvägen fram till cirkulationsplatsen vid Lejonvägen. I slutet av november öppnar gång- och cykelvägen för trafik igen.
  Hur
  Trafiken påverkas, ett körfält stängs av och gående och cyklister hänvisas till alternativa vägar som skyltas på plats. Lokalgatan, parallellt med Södra Kungsvägen, hålls öppen men blir på grund av arbetet väsentligt smalare, därför råder parkeringsförbud på gatan under hela perioden.

 • Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga


  Vad
  Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.
  Var
  Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  När
  Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.
  Hur
  Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
  Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Larsbergsbron


  Vad
  Larsbergsbrons tätskikt måste bytas. Gång- och cykelbanorna stängs växelvis och körbanan stängs helt under en period.
  Var
  Larsbergsbron på Larsbergsvägen.
  När
  Första etappen pågick mellan maj och december 2018.
  Den andra etappen startade maj 2019 och skulle varit avslutad sista augusti. På grund av mer omfattande fel som kunde upptäckas först när ytskiktet var bortskrapat har renoveringen försenats. Bron beräknas vara klar och öppna i slutet av december 2019.
  Hur
  Larsbergsbron byggdes 1966 och och tätskiktet måste bytas ut, ett arbete som är relativt tidskrävande. Tätskiktet skyddar betongkonstruktionen från vatten och rost. Under första etappen påverkades inte biltrafiken eftersom vi började med kantbalkar och räcken på båda sidor av bron. Det gick också att cykla på någon av gång- och cykelbanorna över bron under reparationstiden.
  Under etapp 2 (maj-augusti 2019) är bron helt stängd för motrortrafik. Biltrafiken är hänvisad till Agavägen och Bodalsvägen och tung trafik till Agavägen. Gående och cyklister kan fortsatt använda bron även under denna arbetsperiod.Stillastående arbete?
  Under september-oktober 2019 pågår betonggjutning av de vattenbilade ytorna. När en gjutning utförts måste vi låta betongen härda i minst tre dagar innan nästa gjutning kan utföras. Det sker en gjutning per vecka under fyra veckors tid och emellan dem får bron vila. Därför kan det ibland se ut som om arbetet med brorenoveringen står stilla. 

  Entreprenör för jobbet är DAB.

Kontakt
Till toppen av sidan