Pågående arbeten

Här hittar du arbeten inom trafik och infrastruktur som kan påverka din vardag.

Ellevio elarbeten Koltorp-Gåshaga

Vad
Med start i oktober 2018 börjar Ellevio bygga om elnätet mellan Koltorp och Gåshaga. Syftet är att förbättra elleveransen till kunderna genom att modernisera och bygga ut elnätet.

Var
Projektet omfattar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga, enligt kartbildenlänk till annan webbplats.

När
Projektet startar senare delen av oktober 2018 och avslutas i maj 2020.

Hur
Äldrekabelförband mellan Ellevios fördelningsstatationer Koltorp och Käppala mot nya kabelförband med högre kapacitet för att säkra elleveransen för våra kunder.
Läs mer på Ellevios projektsidalänk till annan webbplats

Sturevägen

Vad
Sättningar i vägen gör att ett körfält vid Sturevägen-Lejonvägen och påfarten till gång- och cykelvägen är avstängda. Orsaken till sättningarna har utretts via mätningar och det har konstaterats att det inte finns några håligheter under vägen.

Var
Längs med Sturevägens södra del, vid korsningen Lejonvägen.

När
Från och med oktober 2019 till och med våren 2020. Ytterligare geotekniska undersökningar planeras göras veckan 3-7 februari 2020. Då genomförs en fältundersökning med borrmaskin och lastbil och det kan bli lite smalare passage vid platsen. Därefter kommer föreslagna åtgärder upphandlas och arbeten planeras ske under sommaren 2020.

Hur
En geofysisk mätning med radar har genomförs för att hitta eventuella hålrum i vägkroppen som kan ha gett upphov till skadorna. Ytterligare mätingar görs under februari för att identifiera lämliga åtgärder. Föreslagna åtgärder ska utföras under våren 2020 för att undvika framtida sättningar.

På denna plats, strax inill cirkulationsplatsen, tog vi under oktober bort tre pilträd eftersom marken sjunkit så pass att ett slukhål befarades ha uppstått. Nya träd kommer att planteras som ersättning för de som tagits bort.

Ett körfält kommer att vara avstängt i korsningen Sturevägen-Lejonvägen tills alla arbeten är klara.

Mosstorpsparken

Vad
Vi bygger om lekplatsen.

Var
Mosstoprsparken, vid Trastvägen i Mosstorp.

När
Arbetet är påbörjat och beräknas klart sommaren 2020.

Hur
Vi byter ut lekutrustning och fallskydd. Det kommer att bli en stor sandlåda, klätterställning, vippgungor och lekhus. Det blir också bänkbord för barn och vuxna och vi planterar buskar och träd för att göra lekparken grönare.

Treklöverparken

Vad
Vi bygger om lekplatsen.

Var
Treklöverparken, mellan Pumpvägen och Toppmurklevägen i norra Gångsätra.

När
Arbetet är påbörjat och beräknas klart sommaren 2020.

Hur
Vi byter ut lekutrustning och fallskydd och gör lekplatsen lite större. Det kommer att finnas klätternät, karusell, linbana, sandlåda, fler gungor och en klätterställning med rutsch. Vi ställer också ut nya bänkbord för barn och vuxna och planterar nya bärbuskar och ett päronträd.

Kontakt
Till toppen av sidan