Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bullerplanket vid Gåshagaleden på väg upp

Förberedelser har startat på plats för att sätta upp det efterlängtade bullerplanket vid Gåshagaleden. Runt midsommar beräknas planket vara på plats. Under tiden regleras trafiken på en kortare sträcka av Gåshagaleden med trafikljus.

Det ljuddämpande planket ska sättas på en cirka 650 meter lång sträcka längs Gåshagaleden, mellan rondellen i Käppala och strax väster om Hövdingevägen, där de boende upplever sig vara mest utsatta för trafikbuller.

Smälta in i miljön

Bullerplanket är i grå-grön färg och utformat för att passa in i miljön. Det består av ett antal ribbmoduler, med olika avstånd mellan ribborna, för att skapa rytmik. Planket kommer att följa terrängen och ansluta mot bergskärningar och liknande, som fungerar som naturliga ljuddämpare. Förutom bra egenskaper för att dämpa trafikljud har planket lång livslängd och är lätt att underhålla och sanera i händelse av klotter.

Arbetet beräknas vara klart kring midsommar och utförs av AB Södermännen.

Trafikpåverkan

En sträcka på cirka 100 meter av Gåshagaledens ena körfält stängs av. Den avstängda sträckan kommer att flyttas allt eftersom arbetet med att sätta planket fortskrider. Trafiken regleras under tiden med hjälp av trafikljus.

Bakgrund

Trafikbullret har länge upplevts som störande av boende vid denna del av Gåshagaleden, där hastighetsbegränsningen inte alltid efterlevs. Bullersituationen har utretts grundligt under många år och flera akustiska mätningar har gjorts. Så kallad tyst asfalt testades under några år, men bedömdes vara alltför dyr i förhållande till nyttan och togs bort när den var uttjänt.

Efter en utredning om vilken bullerdämpande åtgärd som var mest lämplig fattades 2021 beslutet att upphandla ett bullerplank. Innan planket kunde börja byggas på plats krävdes godkänt bygglov.

Till toppen av sidan