Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

TV: Stadens årsredovisning 2022 – på tio minuter

Nu kan du se en sammanfattning av årsredovisningen 2022 i videoformat, där du på bara några minuter får en bild av stadens verksamheter och ekonomi under förra året.

I filmen sammanfattar nämndernas respektive ordförande det gångna årets viktigaste händelser. Stadens ekonomichef Patric Andersson berättar även om stadens ekonomiska status generellt.

Tillbaka efter pandemin

Under året kunde stadens verksamheter allt mer återgå till det normala efter coronapandemins restriktioner.

Några stora byggprojekt påbörjades och fortsatte, så som byggnationen av nya Lilla Lidingöbron, där gång- och cykeltrafikanter kunde börja trafikera bron på hösten. Första spadtaget togs för den nya simhallen i Dalénum.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina påverkade också, bland annat genom att staden ordnade med ett evakueringsboende för ukrainska flyktingar.

Under året infördes livsstilsprogrammet Träna hjärna för seniorer där Lidingö som första kommun i Sverige är med i denna typ av forskningsprojekt med syfte att motverka demens hos äldre.

Skolans värld

I grundskolan lyckades niondeklassarna generellt väl med sina meritpoäng. Likaså gymnasieeleverna med sina betyg.

Gamla Islinge förskola avvecklades samtidigt som en ny exploatör och operatör valdes till bygget av en ny förskola i närheten av bron.

Dykare rensade kusten

Tillsammans med Hamnab och Rena Mälaren rensades havsbottnen längs med Lidingös kust från miljöfarligt skräp med hjälp av dykare för en bättre vattenmiljö.

Ett antal parker och lekparker rustades upp. Upprustning och renovering av Lidingös vattentorn påbörjades för att säkerställa en trygg vattenförsörjning på ön.

Nytt naturreservat

Det togs fram en plan och förslag för nytt naturreservat. Detaljplanen för Högsätra började tas fram, likaså påbörjades arbetet med en ny översiktsplan för Lidingö.

Fastighetnämnd bildades

Teknik- och fastighetsförvaltningen blev efter nyår uppdelad i två - tekniska förvaltningen och fastighetsförvaltningen. Anledningen är att förvaltningen av stadens fastigheter kräver större fokus.

I samband med uppdelningen av teknik- och fastighetsförvaltningen skapades också en ny nämnd, fastighetsnämnden. Nämnden och förvaltningen ska ansvara för att försörja stadens egna verksamheter med lokaler och bostäder.

Ny gymnastikhall

I samarbete med hembygdsföreningen skapades ett antal nya kulturavsskyltar för att synliggöra Lidingös rika kulturarv runt om på Lidingö.

Ett samarbete inleddes med GT Vikingarna för att möjliggöra bygget av en ny truppgymnastikhall i Bodal. Både musikskolan och Sagateatern återgick i full fart efter pandemin.

Fortsatt goda finanser

Trots en utmanande ekonomi med hög inflation och höjda priser generellt i samhället, redovisade staden ett fortsatt starkt positivt resultat under 2022. Totalt 250 miljoner kronor bättre än budgeretat vilket var runt 35 miljoner kronor plus.

Detta beror bland annat på att nämnderna och verksamheterna har hållit sig inom ramarna, att skatteintäkterna varit bättre än beräknat, statsbidrag som tillkommit och att behovet av äldreomsorg minskat.

Mer information
Till toppen av sidan