Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hotnivån i Sverige höjs

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Sverige har Säkerhetspolisen höjt hotnivån från tre till fyra, på en femgradig skala.

Ryggtavla på polis i förgrunden och andra poliser i västar i bakgrunden

Säkerhetspolisen skriver på sin webbplats att beslutet att höja terrorhotnivån inte beror på någon enskild händelse utan ska ses i ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Händelseutvecklingen, med hot som under en längre tid riktats mot Sverige, är allvarlig och påverkar Sveriges säkerhet.

Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat.

Det finns inte en generellt höjd hotbild mot specifika platser, individer eller företeelser. Polisen har dock förstärkt sitt säkerhetsarbete kring planerade arrangemang.

Säkerhetspolisens budskap till invånarna är att leva som vanligt men att vara uppmärksam och hålla sig informerad. Lidingö stad följer utvecklingen noga tillsammans med Samverkan Stockholmsregionen, ansvariga myndigheter och regionala aktörer.

Stadens verksamheter och aktiviteter

Stadens verksamheter är öppna som vanligt och planerade aktiviteter och evenemang, såsom skolutflykter, konserter samt Utomhusbion i Larsberg den 25–26 augusti, kommer att genomföras som planerat om inte läget förändras och det kommer andra direktiv från polisen.

Vi har rutiner för säkerhetsarbetet kring arrangemang och nära samverkan med polisen. Vi följer alltid deras rekommendationer när det gäller om staden bör agera på något särskilt sätt eller informera allmänheten i samband med händelser på ön.

Var uppmärksam och källkritisk

Den förhöjda nivån kan skapa både oro och ryktesspridning. Var därför källkritisk och ta endast del av samhällsinformation från ansvariga myndigheter. Dela inte obekräftad information.

Stöd och oro

Var inte ensam med din oro inför omvärldsläget. Här finns länkar och information om var du kan vända dig för att få stöd.

Information in other languages

The Swedish Security Service has decided to raise the terrorist threat level from 3 to 4, from elevated to high, on a 5 degree scale. Their recommendation is to continue life as usual, but to be aware of the current security level and pay attention to suspicious behaviour.

We are following the development closely and have a continuous dialogue with the Police.

Stay informed by following information and news from Swedish authorities. Be critical of sources and do not spread unconfirmed information.

Information and questions and answers on the raised terror threat level can be found on the Swedish police website

Anxiety support

Don't keep worrying thoughts to yourself. Here are some useful information on where you can turn to for support.

Till toppen av sidan