Skriv ut
Dela

Företagslots

Näringslivschefens roll är bland annat att vara "företagslots", det vill säga företagens kanal in i stadshuset.

I rollen ingår att informera om hur kommunala processer går till, om vad som krävs för ett ärende — vilka förvaltningar som berörs, hur man kommer i kontakt med dem, vilka blanketter som behövs etcetera. Dessutom samordna vilket innebär att samordna ansökningar och förmedla information mellan de berörda förvaltningarna. Företagslotsen roll är också att driva på för att föra fram ärendet till beslut.

Näringslivschef, företagslots:

E-post: malin.rosenqvist

Direktkontakter näringsliv

För dig som vill ta direktkontakt anser vi det vara viktigt att du har egna kontaktpersoner för dina olika ärenden och kan se vilka förvaltningar som berörs. På den här sidan hittar du också hänvisningar till fakta och processer du bör sätta dig in in innan du tar kontakt.

Bygglov

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Mark- och exploatering

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Markupplåtelse, tillfälliga tillstånd, evenemang, torghandel med mera

Se tillstånd för torg och allmänna platser

Miljö- och hälsoskyddsärenden

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Livsmedelsärenden

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Offentlig upphandling

upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten

Energirådgivning

info@energiradgivningen.se

Till toppen av sidan