Skriv ut
Dela

Företagslots

Näringslivschefens roll är bland annat att vara "företagslots", det vill säga företagens kanal in i stadshuset.

Vad gör företagslotsen?

  • Informerar om hur kommunala processer går till för ärenden: Vilka förvaltningar som berörs, hur man kommer i kontakt med dem och vilka blanketter som behövs.
  • Samordnar ansökningar och förmedlar information mellan berörda förvaltningar.
  • Driver på för att föra fram ärendet till beslut.

Näringslivschef, företagslots:

E-post: malin.rosenqvist

Direktkontakter näringsliv

För dig som vill ta direktkontakt anser vi det vara viktigt att du har egna kontaktpersoner för dina ärenden och kan se vilka förvaltningar som berörs. På den här sidan hittar du också hänvisningar till fakta och processer du bör sätta dig in in innan du tar kontakt.

Bygglov

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Mark- och exploatering

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Markupplåtelse, tillfälliga tillstånd, evenemang, torghandel med mera

Se tillstånd för torg och allmänna platser

Miljö- och hälsoskyddsärenden

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Livsmedelsärenden

miljo.stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Offentlig upphandling

upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten

Energirådgivning

info@energiradgivningen.se

Till toppen av sidan