Skriv ut
Dela

Starta och driva företag

Det lokala näringslivet är en förutsättning för ett levande samhälle. Den näringslivsservice staden erbjuder syftar till att underlätta etableringar och stötta befintliga verksamhetsområden och kluster.

Vi vill skapa förutsättningar för en bra balans mellan tjänsteföretag och lätt industri och bidra till stimulerande mötesplatser där företagen kan dra nytta av varandras kunskap och kompetens.

Bra företagsklimat - lättare att driva och starta företag
Stadens ambition är hög, vi vill skapa bästa möjliga jordmån för dig som driver företag eller ska starta företag och arbetar kontinuerligt på att upprätthålla vårt välrenommerade företagsklimat. I ett bra lokalt företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag som är avgörande för tillväxt, jobb och välfärd.

Vårt mål är att företagen på ön alltid ska ge oss högt betyg för vår service inom näringslivsfrågor, plan- och bygglovsfrågor, tillståndsärenden etc.

Till toppen av sidan