Skriv ut
Dela

Näringslivet på Lidingö

Lidingö har ett aktivt och mångfasetterat näringsliv med ett stort antal företag och nätverkande företagarföreningar som bidrar till ett positivt företagsklimat.

Det är mycket attraktivt att etablera företag på Lidingö, de flesta förfrågningar till stadens näringslivsenhet handlar om möjligheterna till etablering på ön.

Det är den urbana småstaden med sin hälsosamma framtoning, sin fina mix av bostäder, arbetsplatser, restauranger, närhet till Stockholms city, natur och hav som skapar en efterfrågesituation.

Störst efterfrågan finns inom segmentet lättare industri men tillgången på exploateringsbar mark är starkt begränsad. Däremot finns bra tillgång till lokaler för kontor, till exempel finns ett flertal kontorshotell och företagshus.

Visste du att...

 • I dag finns cirka  6 600 aktiva företag på Lidingö. Merparten är småföretag med 0-4 anställda (varav 300 är koncernbolag).
 • Cirka 3 800 av företagen är aktiebolag, cirka 2 400 är enskild näringsverksamhet och cirka 300 är handels-och kommanditbolag.
 • Antalet företagare har ökat med 21 procent från 2014−2018.
 • Den största ökningen sett till bransch finns inom tjänsteföretag
  med inriktning på ekonomi, juridik, vetenskap och teknik.
 • Andelen kvinnliga företagare på Lidingö är betydligt större
  än i övriga av landets kommuner.
 • Lidingö klättrar från plats 7 till 5 i den senaste Nyföretagarbarometern
  2017, en ökning med 9,3 procent jämfört med 2016.
 • Lidingö blev utnämnd till nionde bästa e-handelskommun
  2018.

Källa: UC Selekt 2018-08-24

Till toppen av sidan