Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Företagsklimatet på Lidingö

Lidingö har ett aktivt och mångfasetterat näringsliv med ett stort antal företag och nätverkande företagarföreningar som bidrar till ett positivt företagsklimat.

Attraktivt att etablera sig på Lidingö

Det är mycket attraktivt att etablera företag på Lidingö, de flesta förfrågningar till stadens näringslivsenhet handlar om möjligheterna till etablering på ön. Det är den urbana småstaden med sin hälsosamma framtoning, sin fina mix av bostäder, arbetsplatser, restauranger, närhet till Stockholms city, natur och hav som skapar en efterfrågesituation.

Störst efterfrågan finns inom segmentet lättare industri men tillgången på exploateringsbar mark är starkt begränsad. Däremot finns bra tillgång till lokaler för kontor, till exempel finns ett flertal kontorshotell och företagshus. 

Företagarfrukostar och företagsbesök

Företagarfrukostar

Alla aktiva företag på Lidingö bjuds in till Lidingö stads företagsfrukostar. Fyra gånger per år arrangeras frukostar som är ett samarbete mellan näringsliv och stad. Frukostarna blir allt större vilket betyder att de av utrymmesskäl mestadels äger rum på några av våra hotell- konferensanläggningar. Minglet och nätverkandet är det centrala, men gästerna får också information från staden och intressanta föredrag.

Prenumerera på inbjudningar till företagarfrukost

Företagsbesök

För att öka dialogen och få en större förståelse för lokala företagares utmaningar och behov inför framtiden genomför näringslivschefen tillsammans med politiker
varje år en serie företagsbesök.

Vill du att vi besöker ditt företag?

Kontakta näringslivschef Malin Rosenqvist via e-post:

Malin Rosenqvist, e-post

 

Lidingö stads företagarfrukostar är en mötesplats för dig som vill skapa nya affärskontakter och affärsmöjligheter. Här träffar du andra företagare och företrädare för staden.

På bilden syns från vänster: Birgitta Sköld (LP) - vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Jan Olofsson - plats- och servicechef Lidingö Bildskadeservice, Malin Rosenqvist - närinsglivschef och Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrlsen.

Lidingö stads näringsliv på Facebook

Välkommen med tips om företagande på Lidingö.

Samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance

Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Partnerskap mellan 50 kommuner

SBA är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig region vad gäller näringslivsutveckling.

Partnerkommunerna ska tillsammans verka för att 1) locka internationella investeringar till Stockholm-Mälardalen, 2) öka samarbetet inom näringslivsfrågor.

Nöjd-kund-index

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen och SBA genomför därför vartannat år en NKI-undersökning (Nöjd-kund-index) i samtliga kommuner och jobbar genom gemensamma utbildningsinsatser för att totalsiffran ska höjas och att utländska och inhemska företag och investerare ska få toppservice.

Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavia. Lidingö deltar aktivt i samarbetet genom olika utvecklingsprojekt och nätverk.

Stockholm Business Alliance. Stockholm - the Capital och Scandinavialänk till annan webbplats

Nätverk och företagarföreningar

Du som söker nya kontakter att nätverka med, affärspartners, idéer, nya möjligheter. Anslut dig gärna till en företagarförening eller ett nätverk på ön.

Företagarna
Katarina Palmstierna, ordförande
E-post: katarina@palmstierna.com
Kontaktpersoner i föreningen Lidingö, Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats  

Kvinnor och företag
Paula Lönnqvist, vice ordförande
E-post: info@knit4u.se
Kvinnor och företag Lidingös webbplatslänk till annan webbplats  

Lidingö Centrum Företagarförening
Cecilia Grahn
Box 1286, 181 25 Lidingö
E-post: cecilia@saracecilia.se

Destination Lidingö
Ann Nagel
Johan Hjort
E-post: ann.nagel@skogshem-wijk.com 
E-post: johan@tophm.se

Industri och Hantverksföreningen
Kenneth Nylén
Box 10044, 181 10 Lidingö
E-post: kenneth.nylen@hotmail.com

Startup Stockholm Lidingö
Christina Pihl
Besöksadress: Vasavägen 78
Tel: 08-12 44 25 75
E-post: christina.lidingo@startupstockholm.se
Startup Stockholm Lidingölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms Handelskammare Lidingökommittén,
Bonver Sverige, Gerre Versteegh
181 85 Lidingö
Tel: 08- 766 78 00
E-post: gerre.versteegh@bonver.com

Stockholms Handelskammare 
Karolina Krön 
Box 16050, 103 21 Stockholm
Tel. växel  08-555 100 00
E-post: info@chamber.se

BNI - Business Network International
Per Molin
Mob.nr: 070-567 39 95
E-post: per.molin@bni.nu 
Business Network Internationals webbplatslänk till annan webbplats

Lidingö Näringslivskommitté

En aktiv dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är viktigt för näringslivsklimat och omvärldsbevakning.

I Lidingö stads Näringslivskommitté träffas politiker, tjänstemän och företagarföreningar för uppdatering om vad som händer lokalt i politiken, i företagen, på arbetsmarknaden, trender, projekt och evenemang i näringslivet.

Från politiken

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Tor von Sydow (C)
Daniel Larson (S)
Patrik Sandström (MP)
Iréne Borgenvik (SD)
Jonas Lundgren (V)

Från staden

Stadsdirektör, Daniel Broman
Näringslivschef, Malin Rosenqvist

Från näringslivsorganisationerna

Företagarna Lidingö, Katarina Palmstierna och Stefan Källander
Handelskammaren Lidingö, Gerre Versteegh, Bo Lindholm och Siv Malmgren
Kvinnor & Företag Lidingö, Sandra Molander
Start-Up Stockholm/Lidingö, Christina Pihl
Destination Lidingö, Ann Nagel och Johan Hjort
Lidingö Centrumförening, Cecilia Grahn
Lidingö hantverks- och industriförening, Kenneth Nylén

Har du synpunkter, åsikter om näringslivet eller vill ha nya kontakter och affärspartners - bli gärna medlem i någon av föreningarna.

Visste du att...

 • I dag finns cirka 6 600 aktiva företag på Lidingö. Merparten är småföretag med 0-4 anställda (varav 300 är koncernbolag).
 • Cirka 3 800 av företagen är aktiebolag, cirka 2 400 är enskild näringsverksamhet och cirka 300 är handels-och kommanditbolag.
 • Antalet företagare har ökat med 21 procent från 2014−2018.
 • Den största ökningen sett till bransch finns inom tjänsteföretag
  med inriktning på ekonomi, juridik, vetenskap och teknik.
 • Andelen kvinnliga företagare på Lidingö är betydligt större
  än i övriga av landets kommuner.
 • Lidingö klättrar från plats 7 till 5 i den senaste Nyföretagarbarometern
  2017, en ökning med 9,3 procent jämfört med 2016.
 • Lidingö blev utnämnd till nionde bästa e-handelskommun
  2018.

Källa: UC Selekt 2018-08-24

Kontakt
Till toppen av sidan