Företagslots

Näringslivschefens roll är bland annat att vara "företagslots", det vill säga företagens kanal in i stadshuset.

Vad gör företagslotsen?

  • Informerar om hur kommunala processer går till för ärenden: Vilka förvaltningar som berörs, hur man kommer i kontakt med dem och vilka blanketter som behövs.
  • Samordnar ansökningar och förmedlar information mellan berörda förvaltningar.
  • Driver på för att föra fram ärendet till beslut.

Näringslivschef, företagslots:

E-post: malin.rosenqvist@lidingo.se

En - väg - in möten

Du som företagare har möjlighet att träffa tjänstemän från de myndighetsområden som berör just ditt ärende vid ett och samma tillfälle. Vill du boka ett möte? Välkommen att kontakta företagslotsen genom att fylla i formuläret

För att förenkla kontakten med staden och ge snabbare återkoppling finns det också en svarsgrupp i stadens kundcenter med handläggare som har ett särskilt fokus på näringslivsfrågor

Direktkontakter näringsliv

För dig som vill ta direktkontakt anser vi det vara viktigt att du har egna kontaktpersoner för dina ärenden och kan se vilka förvaltningar som berörs. På den här sidan hittar du också hänvisningar till fakta och processer du bör sätta dig in in innan du tar kontakt.

Bygglov

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Mark- och exploatering

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Markupplåtelse, tillfälliga tillstånd, evenemang, torghandel med mera

Se tillstånd för torg och allmänna platser

Miljö- och hälsoskyddsärenden

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Livsmedelsärenden

E-post: miljo.stadsbyggnad@lidingo.se
Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Offentlig upphandling

E-posts: upphandlingsenheten@lidingo.se
Upphandlingsenheten

Energirådgivning

E-post: info@energiradgivningen.se

Till toppen av sidan