Läget på Lidingö med anledning av covid-19
Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

För dig som företagare

Lidingö stad stöttar dig som företagare på olika sätt. Exempelvis bidrar vi med mötesplatser där företag kan dra nytta av varandras kunskap och kompetens.

Två krukväxter i ett litet växthus

Vi arrangerar företagarfrukostar och genomför varje år företagsbesök. Kontakta oss för inbjudan till företagarfrukostar eller om du vill att vi ska besöka ditt företag.

I vår hushållstidning Vårt Lidingö lyfter vi aktuella projekt, aktiviteter och evenemang kopplat till näringsliv och arbetsmarknad. Här möter du också olika lokala företagare. Vårt Lidingö skickas hem till alla hushåll och företagare på ön. Kontakta oss om du har idéer och uppslag till vad vi ska skriva om.

Kontakt

Här får du kontakt med handläggare som har ett särskilt fokus på näringslivsfrågor.
Telefon: 08-731 30 00länk till annan webbplats, knappval 3. Vi svarar dagtid mellan 8.30-16.00.

E-post: naringsliv@lidingo.se

Företagarfrukostar och företagsbesök

Företagarfrukostar - forum för samtal och dialog:

  • En möteplats för dig som lokal företagare, där du kan träffa andra företagare och företrädare för staden.
  • Föreläsningar kring aktuella teman.
  • Anmälan dig via e-post: malin.rosenqvist@lidingo.se

Företagsbesök

Varje år genomför näringslivschefen tillsammans med politiker en serie företagsbesök. Syftet är att öka dialogen och få en större förståelse för lokala företagares utmaningar och behov.

Tre bilder i collage från en företagsfrukost

Lidingö stads företagarfrukostar är en mötesplats för dig som vill skapa nya affärskontakter och affärsmöjligheter. Här träffar du andra företagare och företrädare för staden.

Två av kommunalråden tillsammans med näringslivschefen i en bilhall. 

På bilden syns från vänster: Birgitta Sköld (LP) - vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Jan Olofsson - plats- och servicechef Lidingö Bildskadeservice, Malin Rosenqvist - närinsglivschef och Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrlsen.

Vill du också starta företag?

Kontorsmaterial

Tips och information var du kan vända dig:

Startup Lidingö erbjuder kostnadsfri rådgivning

Startup Lidingö är en ideell stiftelse (Stiftelsen Nyföretagarcentrum Lidingö) som genom bidrag från Lidingö stad samt partners, lokala företag på Lidingö, kan bedriva sin verksamhet.

Startup Lidingö har en bred och djup kompetens inom områden som är högaktuella för att starta och driva ett eget företag. Affärsrådgivarna är själva egenföretagare och har erfarenheter från finansiering, ekonomi, nätverksbyggande, kommunikation, hållbarhet, PR, varumärkeskommunikation, marknadsföring, försäljning och mentorskap.

Boka en kostnadsfri rådgivning, Startup Lidingös webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket

Du som ska starta eller redan driver företag har stor nytta av att hålla dig informerad om Tillväxtverkets verksamhet. De tillhandahåller och utvecklar information, e-tjänster och service som gör det enklare att starta företag

Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats

PRV:s webbplatslänk till annan webbplats

Samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance

Lidingö är partnerkommun i samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance (SBA).

Genom att lyfta regionens samlade fördelar skapas bättre förutsättningar för att locka investerare och nya etableringar. Den gemensamma visionen är att långsiktigt behålla positionen som norra Europas ledande tillväxtregion.

Partnerskap mellan 50 kommuner

SBA är ett partnerskap mellan 50 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen. Målet är att skapa en internationellt konkurrenskraftig region vad gäller näringslivsutveckling.

Partnerkommunerna ska tillsammans verka för att 1) locka internationella investeringar till Stockholm-Mälardalen, 2) öka samarbetet inom näringslivsfrågor.

Nöjd-kund-index

En viktig del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen och SBA genomför därför vartannat år en NKI-undersökning (Nöjd-kund-index) i samtliga kommuner och jobbar genom gemensamma utbildningsinsatser för att totalsiffran ska höjas och att utländska och inhemska företag och investerare ska få toppservice.

Den internationella marknadsföringen görs under det gemensamma budskapet Stockholm — the Capital of Scandinavia. Lidingö deltar aktivt i samarbetet genom olika utvecklingsprojekt och nätverk.

Stockholm Business Alliance, stockholmbusinessalliance.selänk till annan webbplats

Nätverk och företagarföreningar

Du som söker nya kontakter att nätverka med, affärspartners, idéer, nya möjligheter. Anslut dig gärna till en företagarförening eller ett nätverk på ön.

Lidingö Näringsliv
Katarina Palmstierna, ordförande
E:post: katarina@lidingonaringsliv.se
Lidingö Näringslivs webbplatslänk till annan webbplats

Företagarna
Jonas Melcherson, ordförande
E-post: mail@jonasmelcherson.com
Kontaktpersoner i föreningen Lidingö, Företagarnas webbplatslänk till annan webbplats  

Kvinnor och företag 
Sandra Landgraff Molander, ordförande
E-post: info@kvinnorforetag.nu
Kvinnor och företag, kvinnorforetag.nulänk till annan webbplats  

Lidingö Centrum Företagarförening
Roland Bergström
E-post: rolle.bergstrom@gmail.com

Destination Lidingö
Ann Nagel
E-post: ann.nagel@skogshem-wijk.com 

Industri och Hantverksföreningen
Kenneth Nylén
E-post: kenneth.nylen@hotmail.com

Startup Lidingö
Jessica Welin-Berger
E-post: info@startuplidingo.se
Startup Lidingö webbplatslänk till annan webbplats

Stockholms Handelskammare Lidingökommittén,
Bonver Sverige, Gerre Versteegh
E-post: gerre.versteegh@bonver.com

Lidingö stads Näringslivskommitté

Politiker, tjänstemän och företagarföreningar träffas för att lyfta och diskutera aktuella frågor som berör det lokala näringslivet.

Från politiken

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP)
Amelie Tarschys Ingre (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Tor von Sydow (C)
Daniel Larson (S)
Patrik Sandström (MP)
Iréne Borgenvik (SD)
Jonas Lundgren (V)

Från staden

Stadsdirektör, Daniel Broman
Näringslivschef, Malin Rosenqvist

Från näringslivsorganisationerna

Lidingö Näringsliv, Katarina Palmstierna och Cecilia Grahn
Företagarna Lidingö, Jonas Melcherson
Handelskammaren Lidingö, Gerre Versteegh, Bo Lindholm och Siv Malmgren
Kvinnor & Företag Lidingö, Sandra Landgraff Molander
Startup Lidingö, Jessica Welin-Berger
Destination Lidingö, Ann Nagel
Lidingö Centrumförening, Roland Bergström
Lidingö hantverks- och industriförening, Kenneth Nylén

Har du synpunkter, åsikter om näringslivet eller vill ha nya kontakter och affärspartners - bli gärna medlem i någon av föreningarna.

Nyhetsbrev för företag

Näringslivsnytt

Vårt nyhetsbrev för företag skickas ut 6 gånger om året och innehåller information, evenemang och annat som är intressant för dig som företagare.

Prenumerationen är gratis och kan när som helst sägas upp. Du startar din prenumeration genom att fylla i din e-postadress här nedan och klicka på skicka. Din e-postadress används bara för just nyhetsbrevet och raderas när du väljer att avsluta din prenumeration.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
Till toppen av sidan