Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Radon – mätning och sanering

Radon är en lukt- och färglös radioaktiv gas som förekommer naturligt genom sönderfall av radium. Radon finns i marken och kan komma in i en byggnad genom sprickor eller otätheter. Det kan också förekomma i byggmaterial. Hög radonhalt kan skada hälsan, därför ska fastighetsägare göra radonmätningar. Det är också bra att ha koll på radonet när du köper hus. 

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel (Bq) per kubikmeter luft inomhus. Radonhalten bör mätas ungefär vart tionde år samt efter renovering. I hus byggda av blåbetong kan man behöva mäta oftare.

Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder. 

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • bygger ett nytt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.
Så går radonmätning till
Åtgärder och kostnader
Sök radonresultat
Rekommendationer vid köp och försäljning av bostad
Var kommer radonet ifrån?
Till toppen av sidan