Buller och störande ljud i bostadsmiljö

Som buller räknas ljud som vi känner oss störda av. Det kan vara både höga ljudnivåer och lägre ljudnivåer under en längre tid. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. 

När man bedömer buller i boendemiljö används riktvärden för när ljudnivåerna räknas som alltför besvärande. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. Det kommer aldrig vara helt tyst för den som bor i en stad.

Vad ska du göra om du störs av buller?

Om du störs av buller i din bostad är det normalt fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren där ljudet förekommer som har ansvaret för att utreda och åtgärda det. Utredningen kan till exempel innebära att en ljudmätning görs för att ta reda på hur mycket en fläkt låter. Om utredningen visar på att ljudnivån är för hög ska det åtgärdas, till exempel genom att fläkten isoleras.  

Om bullret inte kommer från själva fastigheten bör du kontakta den ansvariga för ljudkällan – se nedan för exempel.

Om du har kontaktat den ansvariga för bullret men inte får någon hjälp kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad: Bostadsklagomål till Lidingö stad  

Buller från byggarbetsplats
Buller från själva fastigheten
Buller och störande ljud från grannar
Trafikbuller
Riktvärden
Till toppen av sidan