Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Mitt boende

Tips och råd kring ditt boende på Lidingö. Har du frågor om uppvärming av ditt boende, eldning, vatten eller avlopp i din bostad? Du kanske upplever störningar från grannar, det finns lagar och regler om bostadsmiljön, vi vägleder dig.

Bredband

Om du vill behöver få bredband installerat ska du själv kontakta valfri leverantör. Det gäller både privatpersoner och företag.

Lidingö stad erbjuder inte kommunalt bredband till privatpersoner och företag. Däremot medverkar vi i planeringen av kabeldragning så att invånare, mark och vägar påverkas i så begränsad omfattning som möjligt. Vi underlättar i möjligaste mån för leverantörer och operatörer som vill erbjuda invånarna kommunalt bredband, så länge det inte innebär extra kostnader för vår verksamhet.

Tillstånd för leverantörer

Om en bredbandsleverantör vill gräva i Lidingö stads mark krävs schakttillstånd. Vid schaktning och grävning i gata behövs även en trafikanordningsplan. Detta ska leverantören känna till och ansöka om i god tid innan arbetet påbörjas.

Till dig som bor på Storholmen

Boende på Storholmen får inte sin post till ön. Som ägare av en fastighet på Storholmen kan du istället hyra en brevlåda på Mor Annas Brygga på Lidingö.

  • För att ansöka om en brevlåda kontaktar du styrelsen för Storholmens tomtägarförening på styrelsen.storholmen@gmail.com.
  • Du betalar en engångshyra och får ett postfack och två nycklar.
  • Lidingö stad delar inte ut postadresser.
Kontakt
Till toppen av sidan