Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Solarier

Du som ska starta en verksamhet med solarium måste först anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmäl i god tid

Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar. I informationen som är bifogad till blanketten framgår hur du bör utforma lokalen och vad mer du bör tänka på.

Blankett Anmälan solariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontroll

Verksamheten ska i samband med start upprätta ett egenkontrollprogram. Där ska de risker som finns med verksamheten framgå samt hur de förebyggs. Det ska även finnas rutiner för hygien och städning med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Avgift

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan och även en årlig avgift för återkommande tillsyn.

Strålskyddsregler

För att minimera risken för brännskador hos kunderna ska solariet uppfylla kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Några av dem är: 

  • Solarierna måste vara av UV-typ 3
  • Skyddsglasögon ska finnas för alla som använder solariet.
  • Information om lämplig soltid ska finnas anslagen intill solariet.
  • Det måste finnas dubbla tidur, ett som kan ställas in på lämplig soltid och ett som slår av strömmen inom 60 minuter.
  • SSM:s:s affisch med solråd ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att solarier inte upplåts till barn under 18 år.

Har du alla tillstånd som krävs?

Kom ihåg att det ibland kan krävas mer än en anmälan till kommunen, till exempel bygganmälan, avfallshantering eller livsmedelshantering. Även andra myndigheter kan ställa krav på verksamheten, till exempel räddningstjänsten.

Kom ihåg att det ibland kan krävas mer än en anmälan till kommunen, till exempel bygganmälan, avfallshantering eller livsmedelshantering. Även andra myndigheter kan ställa krav på verksamheten, till exempel räddningstjänsten.

Viktig information till dig som solar i solariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontrollinformationöppnas i nytt fönster

Strålsäkerhetsmyndigheten; solarier länk till annan webbplats
 
Svensk författningssamling
Miljöbalkenlänk till annan webbplats

Förordning om egenkontroll länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljösanktionsavgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Till toppen av sidan