Lättläst

Lättläst

Skriv ut
Dela

Radon - mäta i flerbostadshus

Miljö- och stadsbyggnadskontoret uppmanar  ägare till flerbostadshus att mäta radon.

Alla hus bör mätas

Mät cirka 20 procent av lägenheterna i varje huskropp. Alla lägenheter med markkontakt bör mätas. Störst risk för radon är det i byggnader med blåbetong i byggnadsmaterialet och direkt markkontakt. Läs mer om urvalet på Strålsäkerhetsmyndighetens sida om radon.

Beställa mätning

Om ni beställer dosor via Lidingö stad får ni ett rabatterat pris. Beställningen görs direkt via länk till höger där även priserna framgår. Kontakta företaget per telefon 018-56 88 00 om du har frågor. Dosorna skickas av analysföretaget med posten.

Det finns fler ackrediterade företag på marknaden som tillhandahåller radondosor och analyser. Det står er fritt att välja vilket företag ni vill. En lista på ackrediterade företag finns till höger.

Ditt ansvar att mäta

Det är enligt miljöbalken fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten i bostäder. Om radonmätningen visar att halten är för hög ska man vidta åtgärder. Hög radonhalt klassas som olägenhet för människors hälsa och kan leda till lungcancer. Hur man vidtar åtgärder finns att läsa på Boverkets hemsida, se länken till höger.

Riktvärde för radon

200 Bequerel/kubikmeter (Bq/m3) är högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler.

Mer information

Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om du som fastighetsägare vill ha mer information eller besök Strålsäkerhetsmyndighetens sida för radon.

Kontakt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar 8.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Kontakt
Till toppen av sidan