Skriv ut
Dela

Lokaler och mark

Efterfrågan på byggbar mark för bostäder, handel, kontor och industri på Lidingö är stor, men tillgången är starkt begränsad.

Den gällande översiktsplanen antogs av Lidingö kommunfullmäktige år 1990 och reviderades 2012.

I samband med revideringen gjordes en inventering av tillgänglig mark och vid eventuell exploatering kommer näringslivets behov att avvägas mot övriga markanspråk.

Ett förslag till stadsutveckling med mer handel, kontor och mötesplatser i Lidingös centrala delar, Centrum/Torsviksprojektet, är framtaget. Läs mer om det här under Större utvecklingsprojekt

Har du frågor om mark, kontakta Per Wilhelmsson, stadens plan- och expoateringschef,
tel 08-731 32 44.

Kontakt
Till toppen av sidan