Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Företagarna tycker till om kommunal service

Varje år mäts hur Lidingös företagare upplever kommunens service inom en rad myndighetsområden. Nu har resultatets för år 2022 släppts och för Lidingös del noteras en lätt tillbakagång, om än från hög nivå.

Mätningen görs i samverkan med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Stockholm Business Alliance, SBA, och berör ett antal myndighetsområden där företagen betygsätter upplevelsen av kommunens service. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd plus upphandling. Det sammanfattande betyget ger ett så kallat NKI-värde, Nöjd-Kund-Index, där Lidingö backar från 82 poäng till 78.

- Ett gott företagsklimat är grunden för samhällsekonomin i stort och en förutsättning för hög livskvalitet lokalt. Lidingö rankas generellt högt, när företagen själva sätter betyg. Men mätningen visar också på vilka områden förvaltningen kan förbättras ytterligare. Det bär vi med oss, när vi fortsätter utveckla staden, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet för Stockholmsregionen visar att företagarna blir allt nöjdare med kommunernas myndighetsutövning och i den nya toppnoteringen är snittresultatet 76 på den 100-gradiga skalan. För Lidingö är resultatet 78. Enligt SBA:s egen gradering ligger Lidingö mycket högt inom tre mätområden, högt inom ett och betyget godkänt inom två mätområden. Den största förbättringen noteras inom området upphandling där Lidingö går från 62 till 67. Lidingö ligger också totalt sett högre än de kommuner som staden ofta jämför sig med; Danderyd, Sollentuna, Solna, Täby och Österåker

 - Vid förra årets mätning tog vi ett stort kliv framåt, i år backar vi något. Vi kommer att granska resultatet i detalj och justera där det behövs. Jag vill passa på att tacka alla företagare som deltagit i undersökningen. Resultatet är ett viktigt underlag i vårt kommande arbete och i den fortsatta dialogen, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Om undersökningen

Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. 207 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen 2022.

Till toppen av sidan